Kromě 50 procent měsíčního platu, na něž má nárok ze zákona, se mu do výše výsluhy započítává i 300 tisíc korun z odměn vyplacených v roce 2010.

Právu to na dotaz vznesený podle zákona o svobodném přístupu k informacím sdělil náměstek generálního ředitele HSZ Josef Slavík. Jen odměny za rok 2010 zvedly Štěpánovi doživotní výsluhový příspěvek o 12,5 tisíce korun měsíčně.
Štěpán odchází od hasičského sboru ke konci listopadu, protože chce kandidovat do Senátu za KDU-ČSL, a výsluha se mu tak vypočítává z odměn za „štědrý“ rok 2010.

Podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se totiž pro výpočet používá průměrný hrubý měsíční příjem za předchozí kalendářní rok přede dnem skončení služebního poměru příslušníka.

Půl miliónu na odměnách

I s kázeňskými odměnami činil průměrný plat Štěpána v roce 2010 celkem 111 048 korun. Vedle nich Štěpán dostal i mimořádnou kázeňskou odměnu 480 tisíc korun, kterou koncem loňského roku šéfa hasičů odměnil tehdejší ministr vnitra Radek John (VV). Na kázeňských odměnách Štěpán loni celkem inkasoval 570 tisíc korun. Ty se ale do výsluh nezapočítávají.

Jednorázové odchodné, které šéf hasičů dostane na cestu do důchodu, pak může činit maximálně šestinásobek průměrného měsíčního příjmu za předchozí kalendářní rok. V případě Štěpána to je 666 288 korun.

Štěpán: Tu částku slyším až od vás

Samotný Štěpán vylučuje, že by jeho rozhodnutí odejít od sboru před koncem roku souviselo s výší odměn za rok 2010, které se mu tak do výsluhy započítají. „Tu výši slyším poprvé od vás, takže jsem to v žádném případě nedával do této souvislosti,“ řekl Právu dlouholetý šéf hasičů.

„Dostal jsem jakousi nabídku na kandidování do Senátu a musel jsem se rozhodnout, zda ji přijmu nebo budu sloužit třeba ještě rok nebo dva. Musel jsem se rozhodnout rychle,“ uvedl Štěpán. „Samozřejmě že to není málo, ale v té chvíli to nehrálo žádnou roli,“ dodal ohledně samotné výše 55tisícové výsluhy.

Jeho zásluhy jsou nepoměrně větší než v případě některých příjemců výsluh podobné výše.ministr vnitra Jan Kubice

Jeho resortní šéf ministr vnitra Jan Kubice zdůraznil, že výsluha pro generálního ředitele hasičů byla vypočítána z příjmů, kdy resortu šéfoval jeho předchůdce John.

„Po svém nástupu do funkce jsem stanovil maximální stropy pro udělování odměn, které mohou vedoucí funkcionáři resortu za kalendářní rok získat. V případě generálního ředitele HZS je to 300 tisíc za rok. To považuji za dostatečnou pojistku, aby nedocházelo k excesům v podobě ročních miliónových odměn jako v posledních letech, díky kterým řada odcházejících funkcionářů dosáhla vysokých výsluhových příspěvků,“ sdělil Právu Kubice.

Například někdejší náměstek policejního prezidenta Jiří Houba a bývalý šéf odboru informatiky Gabriel Berži díky odměnám získali nárok na 62 tisíc korun měsíčně.

Podle Kubiceho je však nutné zohlednit i Štěpánovy zásluhy. „Zásadně se zasloužil o vybudování Integrovaného záchranného systému, který je hodnocen jako jeden z nejlepších v celé Evropě, a celých 14 let stál v čele desetitisícového Hasičského záchranného sboru, ve kterém působil téměř 40 let, což jsou společenské zásluhy nepoměrně větší než v případě některých příjemců výsluhových příspěvků podobné výše,“ dodal Kubice.