Podle OECD by velkých úspor šlo dosáhnout ve zdravotnictví, kdyby „se snížily nadbytečné kapacity zejména v nemocnicích“ a kdyby se lékařská dokumentace vedla digitálně.

V oblasti předepisování léků by se dosáhlo podle OECD úspor využitím generik, tedy léků se stejnou látkou jako původně vyvinutá léčiva.

OECD také doporučila urychlené přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, aby byly transparentnější. Spolu s centralizací státních nákupů a zavedením protikorupční strategie by se též mohly zvýšit úspory.

Jinak OECD situaci v ČR většinou chválila. Na pracovním trhu se podle ní zvýšila flexibilita po zavedení nového zákoníku práce. Napomohlo k tomu i to, že se od zdanění práce přechází ke zdanění spotřeby. Kladně je hodnocena i spolupráce vlády s Národní ekonomickou radou vlády (NERV).

Kladně je hodnocena i vládní Strategie konkurenceschopnosti, která čerpá z předchozích doporučené OECD. [celá zpráva]