Podle údajů si však většina hodnocených zemí u obyvatel ČR od loňska pohoršila, mírný vzestup pozitivních vztahů se týká jen Japonska, které se potýkalo se tsunami a následnou havárií v jaderné elektrárně Fukušima.

Nejvíce příznivých známek získaly SlovenskoŠvédsko, obyvatelé Česka pozitivně hodnotili i Nizozemsko, Francii, Dánsko, Británii, Belgii a Rakousko. Více než polovinu příznivých známek získalo ještě Japonsko, Itálie, Chorvatsko, Německo, Polsko a Slovinsko.

Žebříček obliby zemí (v %, součet hodnocení 1 a 2 na školní stupnici)
pořadí
 zeměhodnocení
  1.
 Švédsko80
  2.
 Slovensko80
  3.
 Nizozemí77
  4.
 Francie76
  5.
 Dánsko74
  6.
 Velká Británie
72
  7.
 Belgie71
  8.
 Rakousko70
  9.
 Japonsko65
10.
 Itálie63
zdroj: STEM

Vztah k Maďarsku a k USA hodnotí příznivě téměř polovina občanů. Nejvíce špatných známek lidé vystavili Srbsku, Rusku, Ukrajině a Číně.

Zatímco vztah k evropským mocnostem je trvale velmi dobrý anebo se dlouhodobě zlepšuje, jako tomu je vůči SRN, k celosvětovým velmocím (USA, Rusko) si občané ČR udržují vztah poměrně chladný.

Vážnost ČR ve světě slábne

Přestože se 54 procent dotazovaných domnívá, že je zahraniční politika naší země v zásadě správná, téměř dvě třetiny občanů (62 procent) si myslí, že mezinárodní vážnost ČR slábne. STEM připomněl, že tak nepříznivé mínění o kreditu své země agentura dosud nezaznamenala.

Přestože se směřováním zahraniční politiky souhlasí více jak polovina dotázaných, i tak jde o velmi nízkou hodnotu srovnatelnou se situací v roce 2007, kdy veřejností hýbaly debaty kolem výstavby amerického radaru v Brdech.

STEM průzkum založil na odpovědích 1277 lidí.