Budete chtít sto dnů hájení? Jaké budou vaše první kroky na ministerstvu?

Sto dní zcela jistě vyžadovat nebudu. Předpokládám, že do konce roku budu schopen ministerskou agendu kompletně převzít. Priority jsou víceméně dané. Tou hlavní bude podpora exportu, který je dnes z 80 procent orientován na EU. A to v současné ekonomické situaci v Evropě není úplně šťastné. Budeme hledat příležitosti na rozvíjejících se trzích a ministerstvo průmyslu a obchodu v tom musí být pro naše exportéry efektivním partnerem.

Čím si vysvětlujete, že se premiér Nečas rozhodl právě pro vás? Jakou roli sehrál fakt, že jste předsedou jihočeské ODS, jejíž podporu premiér nejspíš potřebuje?

To je spíš otázka na pana premiéra. Je pravda, že post předsedy jsem v pondělí obhájil ziskem 72 hlasů ze 79 delegátů v tajné volbě, což mi dává poměrně silný mandát a svědčí o velké jednotě v našem regionu. Předpokládám, že určitou roli spíše mohlo sehrát to, že mne podpořila i velká část regionálních sdružení.

Poslanec Doktor na protest opustil ODS. Dokonce uvedl, že premiér udělal osudovou chybu, když vás jmenoval.

Vystoupení Michala Doktora je především výpovědí o něm samém. Ještě v pondělí na sněmu jsme si navzájem vyjadřovali podporu, a to i mezi čtyřma očima. Netušil jsem, jak velká byla jeho ambice stát se ministrem.

Co se změnilo od doby, kdy vás Nečas nechtěl za místopředsedu strany mimo jiné kvůli koalici ODS a ČSSD v kraji?

Náš vztah s premiérem prošel přirozeným vývojem. Tehdy na kongresu jsme se prakticky neznali, panovala na něm velmi specifická atmosféra a Petr Nečas měl prostě jinou představu o svém týmu. Od té doby se s premiérem setkávám na platformě předsedů regionů, stál jsem u zrodu stínové asociace krajů a snažíme se komunikovat vládní témata v regionech. Na krajskou koalici máme nadále odlišný názor. Pro mě jako Jihočecha to však byla jediná šance, jak kraj, kde žiji, nevydat napospas koalici ČSSD–KSČM. Považuji za důležitější, co jsme v té koalici dokázali prosadit. A prosadili jsme v ní drtivou většinu programu ODS.

Co říkáte na to, že jste někdy označován za „kmotra“ ODS?

To jste mne posunul do nové role, zatím jsem byl jen „prodlouženou rukou“. Vím, že jsem dostal tuhle nálepku, a nějakou dobu bude trvat, než se jí zbavím. Petr Nečas se již přesvědčil, a předpokládám, že se přesvědčil velmi důkladně, že nejsem loutkou v cizích rukou. Teď o tom ještě budu muset přesvědčit veřejnost a média. A vím, že to nebude jednoduché. Přesto bych byl rád, kdyby mne lidé i novináři posuzovali podle toho, co ve svých veřejných funkcích udělám dobře či špatně, a ne podle nekonkrétních, nepodložených spekulací.

Hovoří se o vašem vztahu s vlivným podnikatelem, místostarostou Hluboké Pavlem Dlouhým, můžete se k němu vyjádřit?

S Pavlem Dlouhým se pochopitelně znám, je dlouholetým členem ODS, který se v politice pohybuje dvacet let, a má tudíž velké zkušenosti. Je mimo jiné předsedou jihočeské agrární komory, členem výkonné rady ODS, tak je logické, že má legitimní veřejný vliv. Na druhé straně fakt, že jsem z jižních Čech, přece ještě neznamená, že jsem nesvéprávný člověk, který neumí udělat vlastní rozhodnutí. Kdo se mnou někdy přišel do styku, ví, že se rozhoduji vlastní hlavou. Se všemi důsledky. Bohužel, většinou o mně nejvíc mluví a píší ti, se kterými jsem se nikdy nesetkal.