Oproti září 2002 je s komunikací mezi vládou a občany spokojeno o polovinu méně dotázaných. Na počátku volebního období ji kladně hodnotilo 49 procent, zatímco letos v lednu je to 23 procent.

O tom, že kabinet prohospodařil důvěru lidí, svědčí i fakt, že s jeho činností je spokojena jen pětina respondentů (20 %), zatímco před rokem a půl to bylo 48 procent. Osoby, které vládu tvoří, kladně hodnotí 19 procent (-17 %). Přitom občané relativně chválí vyhlášený program - spokojeno s ním je 40 procent (-12 %).

Součástí výzkumu bylo i hodnocení jednotlivých ministerstev. Respondenti přidělovali resortům známky od 1 do 5 jako ve škole. Nejlépe dopadlo ministerstvo kultury s průměrnou hodnotou 2,7 bodu. Nejhůře skončilo zdravotnictví s 4,09 bodu. V tabulce uvádíme známky jednotlivých ministerstev a úřadu vlády.