Co se stalo v atmosféře, že nás už několik dní dusí inverze?

S inverzním charakterem počasí se v ČR setkáváme až na výjimky už od 21. října, kdy počasí ve střední Evropě ovlivňují jednotlivé mohutné oblasti vysokého tlaku vzduchu, přinášející suché počasí se slabým větrem.

Dochází k obrácení teploty vzduchu k tzv. teplotnímu gradientu, kdy teplota vzduchu s výškou v atmosféře stoupá. Při normální situaci je to naopak. Nejprve byla teplotní inverze způsobená teplým prouděním vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, nyní se studený vzduch drží u země, protože se od ní ochlazuje. Ve studeném vzduchu dochází ke kondenzaci a vzniku nízké oblačnosti, pod kterou zůstávají škodlivé látky v ovzduší zejména z průmyslu a dopravy.

Je tento jev v ČR častý?

Pro zimní půlrok je ve střední Evropě tzv. anticyklonální charakter počasí poměrně typický, jen rok od roku je trvání inverzního charakteru počasí různě dlouhé.

Jaký je rozdíl mezi smogem a mlhou?

Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené naší činností. V zimním půlroce vzniká v podmínkách inverzního charakteru počasí, kdy je nízká oblačnost a mlha smíchávána s nečistotami v ovzduší.

Mlha je oblak, který leží bezprostředně nad zemí a snižuje dohlednost na jeden kilometr.

 

FOTO: ČTK

V Plzni napadl tzv. průmyslový sníh. Co znamená?

Tzv. průmyslový sníh se může vyskytnout v průmyslově znečištěném ovzduší, což byl případ Plzně. Vzniká v kombinaci silného mrazu a inverzního charakteru počasí, kdy sníh z nízké oblačnosti začne vypadávat v místech zdrojů tepla a vlhkosti. U nás jsme se naposledy s průmyslovým sněhem setkali také v Plzni a to loni 30. prosince, kde místy napadlo až deset cm sněhu. Jinak je v ČR tento jev vzácný.

Proč se smog v ČR tvoří, když se výrazně snížily škodliviny v ovzduší?

Inverzní charakter počasí, kdy nedochází téměř k vertikálnímu ani horizontálnímu rozptylu znečištění, trvá už dlouho. Hlavní znečišťující látkou v ovzduší jsou prachové částice, které způsobuje ve větších městech nejen průmysl, ale i automobilová doprava.

A zejména automobilová doprava je značná. Pomohlo by, kdybychom, pokud to jde, nechali auta v garáži.

Jaké jsou limity pro znečištění ovzduší a od kdy jsou pro zdraví škodlivé?

Dlouhodobě jsou překračovány imisní limity prachových částic v nočních hodinách, místy i několikanásobně. Limit je padesát mikrogramů na krychlový metr. Překročení tohoto limitu začíná být škodlivé a dokáže podráždit sliznici, více náchylným lidem se špatně dýchá. Zhoršené rozptylové podmínky mohou dělat potíže zejména astmatikům, lidem s nemocemi dýchacího ústrojí. Malé děti by neměly moc vycházet ven.

Kdy smogová situace nad ČR skončí? Jaký je výhled počasí?

Inverzní charakter počasí, a tím většinou mírně zhoršené nebo zhoršené rozptylové podmínky očekáváme nejméně do 25. listopadu, kdy počasí ve střední Evropě bude pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu.