„Výrazně se zhoršila kvalita ovzduší v oblasti Ostravsko-Karvinska u sledovaného parametru polétavého prachu. Nejhorší situace byla v sobotu ve 22 hodin na stanici v Bohumíně, kde průměrná klouzavá 24hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 179 mikrogramů na metr krychlový,“ uvedl šéf oddělení ovzduší krajského úřadu Marek Bruštík. Povolená hodnota, kdy lidské zdraví ještě není ohroženo, je přitom pouhých 50 mikrogramů.

„Provozovatelé významných velkých průmyslových a energetických zdrojů jsou povinni regulovat své zdroje dle schválených regulačních řádů. Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek,“ dodal Bruštík.

Smogová situace se dostavila nezvykle brzy

Mezní hranice byla v neděli ráno překročena na všech 13 měřících stanicích, z nichž byly údaje z Moravskoslezského kraje k dispozici. Průměrné denní koncentrace se k 06:00 pohybovaly v rozmezí od 98 do 273 mikrogramů na metr krychlový, nejvyšší hodnota byla obdobně jako uplynulé dny naměřena ve Věřňovicích na Karvinsku. Hodinová koncentrace polétavého prachu na této stanici během noci vykazovala i hodnotu 444 mikrogramů na metr krychlový. Bohumínská měřící stanice v noci dokonce naměřila hodinovou koncentraci 523 mikrogramů na metr krychlový.

Podle prognóz meteorologů se navíc obyvatelé žádného výrazného zlepšení během dne pravděpodobně nedočkají a hodnoty budou i dále nadlimitní.

Signál regulace byl přitom v regionu platný už od počátku listopadu. V pátek ho meteorologové odvolali, když se zlepšily rozptylové podmínky. V pátek večer a v noci na sobotu se ale situace začala opět zhoršovat.

Ostravští lékaři se tento týden shodli, že jim ordinace plní pacienti, u nichž je kvůli smogu průběh respiračních nemocí výrazně komplikovanější. Smogová situace navíc oproti předchozím letům začala nezvykle brzy.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejznečištěnějšímu v zemi.

Zhoršené rozptylové podmínky ovšem v současnosti trápí i sever Čech, Prahu a ostatní regiony. Vysoko nad přípustnou hranicí byly ráno koncentrace v Litvínově, Děčíně, Ústí nad Labem i v dalších městech.