"Uložení blokové pokuty za průjezd křižovatky na červenou městskou policií je v tomto případě nicotným aktem a zákon zde nezná promlčecí lhůtu," řekl ČT mluvčí ministerstva dopravy Marek Illiáš.

O zrušení trestu tak podle televize mohou žádat stovky řidičů, jimž byl trest uložen. Jenom v Praze by se tedy mohlo stát, že magistrát bude nucen vrátit zpět přes 18 miliónů korun, které byly na pokutách od více než 7000 řidičů vybrány. Vrácení peněz už doporučil ombudsman Pavel Varvařovský, magistrát čeká na právní posudek.

Městští policisté však takový výklad odmítají. Světelná signalizace je podle nich místní úpravou a oni mají právo nerespektování signalizace sankcionovat.

Správní řád ministerstva dopravy z roku 2006 ovšem stanovuje, že městská policie může řidiče pokutovat jen za špatné parkování, rychlou jízdu či porušení zákazu vjezdu. Městští strážníci se ale domnívají, že červená na semaforu vlastně značí zákaz vjezdu.