"Prezident republiky považuje docenta Milana Galvase za významnou osobnost v oblasti teorie i praxe oborů sociálního a pracovního práva a je přesvědčen, že přispěje ke kvalifikovanému rozhodování Ústavního soudu," uvedl Hájek.

Ústavní soud, který má mít podle ústavy patnáct členů, pracuje již přes půl roku v oslabení. V současné době má dvanáct soudců, již v březnu ale vyprší desetileté funkční období Pavlu Varvařovskému. Ze soudu pak pravděpodobně brzy odejde i Jiří Malenovský, který je kandidátem na post soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku.