Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) opakovaně zdůrazňoval, že předkládaný kodex znamená rozchod s komunistickým právem a ovlivní českou společnost na několik příštích desetiletí. Zákoník by měl vstoupit v platnost v roce 2014.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS)s poslanci

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS)s poslanci

FOTO: Petr Horník, Právo

Norma v sobě obsahuje celou řadu novinek, o nichž poslanci i ve třetím čtení několik hodin diskutovali. Opozice upozorňovala, že některé změny mohou přinést právní nejistotu pro občany, kteří byli zvyklí na dosud platné zákony.

Celá řada změn

Zákoník například mění stávající zvyklosti, jako jsou pevné tabulkové částky, které lidé mohou od soudu získat za zdravotní újmy. Změn se dočká rovněž dědické právo. Jednak dojde k rozšíření okruhu dědiců, jednak bude možné nárok na dědictví něčím podmínit.

Jaké změny přinese nový občanský zákoník

Mladiství budou moci nabýt svéprávnosti již v 16. letech, pokud dokážou, že jsou soběstační a nezávislí na rodičích. Lidé rovněž budou moci požadovat náhradu za věci, k nimž je pojí hlubší vztah. Zvíře přestane být před zákonem věcí, ale stane se tvorem nadaným smysly.

Další změnou je to, že člověk, který koupí v bazaru kradenou věc, aniž by věděl, že pochází z krádeže, zůstane jejím majitelem. Povinnost odškodnit toho, kdo byl okraden, zůstane na majiteli bazaru nebo na zloději, který mu je prodal. Zákon tak má chránit práva kupujících, kteří nabyli majetek v dobré víře.

Nový kodex, který tým pod vedením profesora Karla Eliáše připravoval řadu let, má 3046 paragrafů, ale zároveň ruší 231 jiných právních předpisů.