Podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v lednu hodnotilo činnost české vlády pozitivně jen 27 procent občanů. V lednu 2003 to přitom bylo 48 procent. Ještě horší hodnocení si od svých občanů vysloužila slovenská vláda. Podle agentury Focus, která prováděla výzkum v červenci 2003, je s prací vlády nespokojeno 75 procent Slováků. Kladné hodnocení uvedlo pouhých 16 procent lidí. Činnost maďarské a polské vlády hodnotí negativně 59 respektive 47 procent občanů.

:. ANKETA
Jak hodnotíte činnost české vlády? Hlasujte v anketě na konci článku.

O něco lépe je na tom opozice v daných zemích. Českou parlamentní opozici záporně hodnotí 55 procent dotázaných. Ve srovnání s opozicemi v ostatních zemích je na tom nejhůře. Hned za ní se umístila slovenská, jejíž činnost se podle červencového průzkumu z loňského roku nelíbí polovině občanů. V Maďarsku se na adresu opozice vyjádřilo negativně 47 procent obyvatel. Nejmenší kritice je vystavena opozice v Polsku. Podle agentury CBOS, která však své šetření prováděla naposledy v lednu 2003, je činnost opozice nepřijatelná pro 44 procent Poláků.

Vývoj v hodnocení činnosti české vlády
období kladné záporné
leden 2002 45 42
leden 2003 48 39
červen/červenec 2003 30 50
leden 2004 27 66
Poznámka: dopočet do 100% tvoří odpovědi nevím
Zdroj: CVVM

;