„Ve většině případů jde o nezávažné nežádoucí účinky popsané v příbalové informaci,“ uvedla vedoucí oddělení závad v jakosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Apolena Jonášová.

Uživatelé měli buď alergické reakce, pokud jsou citliví, či tzv. flu like syndrom, tedy stav podobný chřipce, jenž se projevuje únavou, teplotou až horečkou, bolestmi svalů a kloubů.

Podle SÚKL, který o stažení vakcíny informoval na svých stránkách na konci října, nejsou překvapující vedlejší účinky jako takové, ale počet jejich hlášení v tak krátké době. Důvod zvýšeného výskytu nežádoucích účinků zatím není znám a je předmětem šetření SÚKL a farmaceutické firmy. Problém se objevil u jedné šarže, ale další dvě jsou rovněž stahovány.

Preflucel je nabízen jako inovativní vakcína vyráběná v ČR s tím, že má být prevencí i proti mírně zmutovaným virům chřipky.