Celkem 72 procent dotázaných se ztotožnilo s názorem, že reformy sociálního systému, zdravotnictví a daní jsou nutné a provést by se měly v nejbližší době. Čtvrtina lidí s tím dokonce deklarovala naprostý souhlas.

Skeptičtější je však národ v otázce, zda navrhovaná a prováděná opatření vlády Petra Nečase (ODS) jdou správnou cestou, která by měla vést k zlepšení stavu veřejných financí. S postupem vlády nesouhlasí 69 procent lidí.

Zhruba stejně tolik osob si myslí, že kvůli navýšení prostředků na sociální opatření není třeba zvedat daně.

Vláda se zavázala, že bude postupně zvedat nižší sazbu daně z přidané hodnoty, která je v současnosti na úrovni 10 procent, a snižovat vyšší, nyní 20procentní, sazbu daně. Obě sazby DPH se mají v budoucnu sjednotit na 17,5 procenta. Veškeré takto získané prostředky mají být odvedeny na pokrytí výpadku v důchodech, který má vzniknout přechodem z průběžného důchodového systému na individuální.

Podíly odpovědí na otázky STEM (v procentech)
„Je potřeba v nejbližších třech až pěti letech provést reformy v sociální, zdravotní a daňové oblasti?“
Určitě anoSpíše anoUrčitě neSpíše ne
2646622
„Myslíte si, že prováděná a připravovaná úsporná opatření vlády jsou správnou cestou k ozdravení státních financí?“
Určitě anoSpíše anoUrčitě neSpíše ne
6253039
„Měly by podle Vás být daně vyšší, aby bylo více prostředků na sociální opatření?“
Určitě anoSpíše anoUrčitě neSpíše ne
8242246