Mlejnský žádné pochybení nepřipouští, podle něho k tomuto tématu není možné napsat něco nového.

Posudky pro Český rozhlas zpracovala vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy Ivana Čornejová a Jiří Stočes ze Západočeské univerzity. Oba se shodují v tom, že práce je z valné většiny opsaná, a to především ze dvou knih - Jacquese Le Goffa Intelektuálové ve středověku a z Dějin Univerzity Karlovy.

„Diplomová práce vůbec nemá poznámky. To je nepřípustné na jakékoli vysoké škole u jakékoli vědecké práce. Je zde připojen jen velice omezený soubor prací, ze kterých autor údajně čerpal. Samozřejmě ale čerpal pouze z těch dvou zmíněných. A to tak, že doslova,“ uvádí Ivana Čornejová.

Mlejnský: Nelze k tématu napsat nic nového

„Předložená práce Dalibora Mlejnského je kromě řady jiných nedostatků z valné většiny doslovně opsaná. To znamená, není dílem toho, kdo se za jejího autora vydává,“ dodává autor druhého posudku Jiří Stočes.

Mlejnský žádné pochybení nepřipouští. Podle něho k tomuto tématu není možné napsat něco nového, a vždy se tak musí vycházet z již napsaného. „Tu diplomovou práci jsem vypracoval tak, jak jsem ji vypracoval. Prošla přes posuzovací komisi. Můj garant, se kterým jsem tu práci připravoval, ji označil za vyhovující nebo za dobrou. Obhájil jsem ji u státnic a prošla státnicovou komisí. Možná se to nelíbí tomu, kdo to posuzoval, ale takový je fakt,“ reagoval starosta.

Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Luboš Chaloupka slíbil, že se prací bude škola znovu zabývat.

Obvinění z plagiátorství čelil například i poslanec ČSSD Miroslav Svoboda. V jeho případě to potvrdila i Vysoká škola finanční a správní, titul inženýra mu ale sebrat nemůže.