Podle něj by armáda měla být sice nevelká, ale bojeschopná a technologicky vybavená. „Armáda, v níž se neplýtvá prostředky daňových poplatníků, jejíž vojáci, stejně jako celá společnost, si umějí bez reptání a výhrůžek odchodem utáhnout opasky, když není dobrá hospodářská situace, ale kteří současně žijí a pracují s jasnou perspektivou,“ uvedl Klaus.

Podle něj by sami vojáci měli obhajovat existenci armády jako základní atribut státu. Zahraniční mise a pomoc vojáků k tomu podle Klause nestačí. Hlavní rolí armády je podle Ústavy Klause bránit celistvost našeho státu.

Prezident zahrál i na svou známou strunu boje proti Evropské unii. „Páni generálové a důstojníci, potřebu armády pomůžete obhájit, jen když budete spolu s některými z nás obhajovat existenci našeho státu – ve světě před globalizačními a v Evropě před unifikačními tendencemi,“ uvedl.

Divize bosých Habešanů

Prezident připomněl i nedávné skandály spojené s pochybnými nákupy vojenské techniky, kvůli nimž utrpěla prestiž armády.

„ Zapříčinily to postupně se vynořující skandály či nevyjasněné problémy v oblasti vyzbrojování z minulých let (Tatra, pandury, gripeny, CASY a řada dalších), příklady nehospodárného nakládání s majetkem, nerozhodné a neodvážné vyklizování výcvikových prostorů, nekoncepční rušení útvarů a základen, ale i leckdy neplánované odchody vojáků pod tlakem finančních úspor,“ poznamenal prezident.

Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS)

Ministr obrany Alexandr Vondra (ODS)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ministr obrany Alexandr Vondra ve svém projevu před vojáky uvedl, že kvůli snižujícímu se příjmu do obraného rozpočtu se v příštích letech neobejdou bez propouštění vojáků a hlavně civilních zaměstnanců. Vondra nechtěl mluvit o konkrétních číslech, jenom uvedl, že budou muset odejít hlavně „ ti nahoře“, tzn. lidé ze štábů. Armáda totiž počítá, že zruší jedno velitelství v Olomouci.

Stejně jako Klaus počítá Vondra s menší armádou, která bude dobře vybavená. Přímo použil termínu, že nechce, aby se za jeho vedení změnila armáda na „divizi bosých Habešanů“.