První zařízení uveřejnila čekací doby již minulý týden, nyní se k nim přidaly i zbývající nemocnice. Zveřejnit musí operace, u nichž pacient čeká více než dva měsíce, a vyšetření s čekací lhůtou nad tři týdny.

U totální endoprotézy kolena, která patří mezi relativně časté a přitom náročné zákroky, se čekací lhůty pohybují od dvou do 30 měsíců. Nejkratší lhůtu, konkrétně dva měsíce, slibuje Nemocnice Na Homolce. Devět měsíců si na operaci počkají pacienti v Plzni či v Hradci Králové. Další nemocnice mají lhůty ještě delší, přičemž na pomyslném vrcholu se umístila Fakultní nemocnice Brno s 18 měsíci, respektive Fakultní nemocnice Ostrava, kde se na totální endoprotézy kolene či kyčle čeká 30 měsíců, tedy dva a půl roku. Velmi podobné jsou čekací doby i u endoprotéz kyčlí.

Čekací lhůty neakutních operací
 FN Motol
FN Brno FN Olomouc
operace kýly
4 - 6 měsíců*
4 - 5 měsíců
3 - 4 měsíce
operace šedého zákalu
3 měsíce
více než 2 měsíce
 -
endoprotéza kolena
13 měsíců
18 měsíců
4 - 24 měsíců
odstranění žlučníku
 2 - 3 měsíce**
 -2 - 3 měsíce
 * obecné výkony; ** laparoskopie

Ne všechny fakultní nemocnice tyto ortopedické operace provádějí, některé mají pouze ambulantní ortopedii. To je případ třeba Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Absence výkonu či vyšetření v seznamu může znamenat i to, že konkrétní zařízení je provádí  v kratších termínech, a tudíž nemusí být čekací lhůty uveřejněny.

Vesměs podobné čekací lhůty slibují nemocnice pro pacienty trpící šedým zákalem. Kataraktu, jak se diagnóza latinsky nazývá, operují vesměs do dvou a půl až čtyř měsíců.

Odstranění žlučníku za čtvrt roku

Pokud bude pacient chtít vyoperovat žlučník, pohybují se čekací doby od jednoho do čtyř měsíců, přičemž nemocnice nejčastěji uvádějí lhůtu tří měsíců.

Operaci neakutní kýly provádějí v Hradci Králové za měsíc nebo až za půl roku. V Motole se na laparoskopické operace čeká dva až tři měsíce, zatímco v Thomayerově nemocnici v Krči tři až čtyři měsíce. Stejná je situace i v Olomouci. Tři měsíce se na operaci kýly čeká i v Plzni, v Brně pak mezi čtyřmi a pěti měsíci.

Odborná terminologie

Pacienti by jistě ocenili, kdyby se zákrok nazýval ve všech zařízeních stejně či alespoň podobně. Například při hledání v tabulce pražské motolské nemocnice však musí oprášit středoškolskou latinu nebo nahlédnout do slovníku, aby zjistili, že TEP genus značí totální endoprotézu kolena nikoliv kyčle (TEP coxae). To je případ i dalších zařízení a diagnóz.

Odborné pojmy, které nemocnice v seznamech užívají
hernioplastika
operace kýly
cholecystektomie
odstranění žlučníku
totální endoprotéza kolene
TEP genus
totální endoprotéza kyčle
TEP coxae
šedý zákalkatarakta

Uváděné čekací lhůty jsou pouze orientační a odvíjejí se od zdravotního stavu pacienta, na což nemocnice neopomínají upozornit.