Klaus prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel Bohumile Svobodové, a to „s účinky zahlazení odsouzení". Prezidenta k tomu podle Ochvata vedl Svobodové dosud řádný život a beztrestná minulost. K milosti měl přispět i fakt, že odsouzená uhradila peněžitý trest.

Trest vyhoštění prominul Klaus Ukrajincům Volodimiru Jurieviči Girjovi a Oksaně Michajlovně Lovga. V obou případech se prý skutek stal před více než 15 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal pouze na dobu neurčitou. Muž byl odsouzen za neoprávněný pobyt, žádné další trestné činnosti se nedopustil a uložený trest vykonal. Lovga byla odsouzena za zatajení věci, a v ČR se již ničeho trestného nedopustila.

Ostatními omilostněnými jsou ženy, ve všech případech se jednalo o tresty odnětí svobody, a bylo zohledněno, že se starají o své děti. Například Martině Kotíkové prominul trest za majetkovou trestnou činnost, jelikož se stará o sedmiměsíčního syna, kterého by musely úřady umístit do ústavní péče. Žena se navíc trestného skutku dopustila „ve věku blízkém věku mladistvých“.

Zbytek trestu ve vězení prominul Gabriele Sommerové za úvěrový podvod, jelikož část trestu již vykonala, navíc má pečovat o svých pět dětí. V tomto případě si ale Klaus vymínil, že se dotyčná nedopustí jeden rok žádné trestné činnosti.

Prezidentské milosti a odůvodnění
1. Janě Csuporiové prominul dvouměsíční trest odnětí svobody uložený za neoprávněné užití platební karty své sestry. Přihlédl k potřebě péče o roční dceru, o kterou se jmenovaná řádně stará.
2. Volodimiru Jurieviči Girjovi, státnímu občanovi Ukrajiny, prominul trest vyhoštění uložený za neoprávněný pobyt na území ČR. Přihlédl k tomu, že skutek se stal před více než 15 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal pouze na dobu neurčitou. Jmenovaný se jiné trestné činnosti než neoprávněného pobytu nedopustil a současně uložený trest odnětí svobody řádně vykonal.
3. Evě Kaločaiové prominul zbytek trestu odnětí svobody a trest odnětí svobody, které jí byly uloženy za to, že nedbala na řádnou školní docházku svého těžce zdravotně postiženého syna a za to, že bezodkladně nenastoupila do výkonu trestu odnětí svobody, a to pod podmínkou, že se po dobu 1 roku od udělení milosti nedopustí trestného činu. Jmenovaná, která část trestu již vykonala, se stará o své další tři nezletilé děti.
4. Martině Kotíkové prominul trest odnětí svobody uložený za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k tomu, že odsouzená se činu dopustila ve věku blízkém věku mladistvých a nyní se řádně stará o svého 7měsíčního syna, který by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musel být umístěn do ústavní péče.
5. Oksaně Michajlovně Lovga, státní občance Ukrajiny, prominul trest vyhoštění uložený za zatajení věci. Přihlédl k tomu, že skutek se stal před více než 15 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal pouze na dobu neurčitou. Jmenovaná v minulosti nebyla na území ČR trestána.
6. Gabriele Sommerové prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za úvěrový podvod, a to pod podmínkou, že se po dobu jednoho roku od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k tomu, že odsouzená řádně pečuje o svých pět nezletilých dětí. Jmenovaná část trestu již vykonala.
7. Bohumile Svobodové, DiS. prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel, a to s účinky zahlazení odsouzení. Přihlédl k dosud řádnému životu jmenované, která v minulosti nebyla trestána. Současně uložený peněžitý trest již uhradila.
Zdroj: Radim Ochvat