Je to tedy pokus vymezit se vůči ODS, nebo reflexe reality?

TOP 09 vnáší na politickou scénu v Česku určité ideje, hledá odpověď na otázku, kudy by země měla jít a jakou roli hrát ke svému prospěchu.

Nerozhodujeme ale ani nekalkulujeme s momentálními emocemi. V TOP 09 zcela seriózně přemýšlíme o prostředí, kde budou žít naši vnuci. To je naše vize o naší aktivní účasti v EU. My hledáme odpověď na to, co jsou skutečné národní zájmy a jak je také v prostředí Evropy aktivně prosazovat. Proto si myslíme, že není dobré být mimo hlavní proud evropského dění

Naše přihlášení se k EU tedy není ani o tom, že bychom se vymezovali vůči nějaké jiné politické straně. Je to naše strategie. V tomto hledání se ale nezmítáme, jako některé jiné strany, v dohadech a emocích.

Řada lidí ale namítne, že i vy sám dáváte Řecko – člena eurozóny – jako odstrašující příklad, že je třeba šetřit, škrtat výdaje.

EU je na určité úrovni, na určitém stupni integrace. Vstupovaly do něj země s rozdílnou ekonomickou úrovní. Klíčová otázka proto je, zda tento projekt při prvních obtížích vzdát, demontovat Unii, nebo se pokusit o řešení a posun vývoje správným směrem. Debata by měla probíhat, jak odstranit nedostatky a jak jít dál.

My nechceme demontáž Evropské unie, eura, nechceme být jako země závislí na dvou velkých evropských zemích. Chceme o osudech a dalším směřování Evropy spolurozhodovat. Svoje zájmy prosadíme, když budeme v Evropě aktivní, nebudeme tam hrát druhé housle.

Co říkáte nápadu ODS, aby se o přijetí eura rozhodovalo v referendu?

To je tak trochu dětinská záležitost. Možná nápad s referendem mířil na málo přemýšlivé voliče, ve snaze odlákat je ČSSD. My samozřejmě nyní nevíme, jak rychle se zvládne evropská krize, jaký bude další postup, nevíme, kdy bude Česká republika připravena na euro. Nápad s referendem o euru mi připadá jako rozhodovat v referendu, zda bude mít váš právě narozený syn v budoucnu děti či nikoli.