„Přestože počty studentů rostou, rozpočty vysokých škol klesají,“ zdůraznil ve čtvrtek šéf ekonomické komise Rady vysokých škol Jakub Fischer.

Počet posluchačů českých vysokých škol se od roku 2001 zvýšil téměř dvojnásobně. V roce 2001 se na vysokých školách vzdělávalo 203 500 studentů, v současnosti jich je přes 408 tisíc, jak uvedl nedávno náměstek ministra Ivan Wilhelm. Loni bylo podle školství 389 200 studentů.

Na zasedání rady Fischer podotkl, že výdaje na studenta se sníží z 65 tisíc na 60 tisíc korun. To se podle akademiků dramaticky odrazí na kvalitě výuky. Celkem by v příštím roce měly univerzity hospodařit s částkou 21,6 miliardy, tedy asi o tři miliardy méně než v roce 2009, kdy školy měly na jednoho studenta 72 tisíc korun.

Výdaje na VŠ zaostávají za EU

Místopředseda rady Jiří Zlatuška zmínil i možnou souvislost mezi snižováním financí a plánovaným zavedením školného: „Už teď se vytváří deficit, který má být školným zaplněn.“

Univerzity se přidávají: „Schválení rozpočtu v této podobě povede ke snížení kvality vysokého školství a povede ve svém důsledku ke snížení konkurenceschopnosti českého vysokého školství a ekonomiky ČR.“

Zástupci škol poukázali také na to, že Česko silně zaostává ve výdajích na vysoké školství za vyspělými zeměmi. Patnáctka zemí OECD dává na tyto účely průměrně 1,5 procenta svého HDP, Česká republika v příštím roce jen 0,55 procenta.