Podle mluvčího na karlovarském magistrátu Jana Kopála to vyplývá z dopisu, který Fagan v minulých dnech zaslal faxem karlovarskému primátorovi Petru Kulhánkovi (KOA), České národní bance (ČNB) a také ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi (TOP 09).

„Píše, že zastupuje držitele dluhopisů vydaných v roce 1924 městem Karlovy Vary v nominálních hodnotách 500 a 1000 zlatých dolarů. Splatné byly po třiceti letech, v roce 1954 ale splaceny nebyly,“ uvedl Kopál. „Podle něj ale jejich splatnost stále trvá a jejich hodnota včetně veškerého příslušenství za 87 let jejich trvání dosáhla celkem 506 miliónů dolarů, téměř tisíckrát více, než činila jejich nominální hodnota. V přepočtu se jedná zhruba o deset miliard korun,“ dodal mluvčí magistrátu.

Původ dluhopisů je nejasný

Karlovarský historik Stanislav Burachovič pátral v souvislosti s údajnými dluhopisy v městských kronikách i dalších dochovaných dokumentech, ovšem na nic, co by s nimi bylo spojeno, nenarazil.

Prvorepublikový dluhopis Karlových Varů

FOTO: Muzeum cenných papírů Praha

Podle Burachoviče bylo město vždycky více či méně zadlužené, ovšem o takovéto emisi dluhopisů a důvodu, proč by byly vydány, nejsou zmínky. "Je mi záhadou, na co by město ty peníze potřebovalo. Informace se nedochovaly. Tím samozřejmě existenci dluhopisů nezpochybňuji," konstatoval Burachovič.

Ministerstvo připomíná, že platil rakousko-uherský zákoník

Primátor Kulhánek informace z dopisu začal řešit s ČNB a ministerstvem financí.
„Obě instituce celou věc berou se vší vážností,“ uvedl Kulhánek. „ČNB existenci emise z roku 1924 potvrdila, prozatím však nikdo není schopen vyhodnotit všechny okolnosti, které se v průběhu téměř 90 let existence cenných papírů vyskytly a mohly by ovlivnit jejich uplatnitelnost,“ uvedl karlovarský primátor Kulhánek, který se chce s Faganem sejít ve čtvrtek odpoledne na půdě magistrátu.

Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob uvedl, že resort případ řeší. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl někdo za tyto dluhopisy platit, uvedl Jakob. Podle něj je ale třeba v archivech dohledat dobové materiály, prostudovat řadu podkladů a celý případ důkladně analyzovat. "Je třeba si uvědomit, že v době vydání dluhopisů platil rakousko-uherský občanský zákoník," uvedl Jakob.

"Tyto dluhopisy vznikly v roce 1924, to znamená ještě předtím, než byla ustavena ČNB a její předchůdkyně. Vzhledem k tomu, že vznikly ještě před založením centrální banky, jsme přesvědčeni, že se tyto dluhopisy ČNB netýkají," uvedl šéf komunikace banky Marek Petruš.

Dluh má hodnotu majetku spravovaného městem

„Jsem přesvědčen, že městu nehrozí riziko, že by mělo náhle splatit 10 miliard korun, což v příjmech představuje zhruba deset ročních rozpočtů, nebo zhruba hodnotu veškerého majetku spravovaného městem,“ uvedl primátor, podle kterého jsou Karlovy Vary v současné době zcela jiným právním subjektem než v roce 1924.

„Stejně jako všechny městské a obecní samosprávy ztratily Karlovy Vary v dobách socialistické republiky svou právní subjektivitu a jejich práva a závazky převzal stát,“ vysvětlil Kulhánek.

Proti Temelínu neuspěl

Fagan se na počátku nového tisíciletí dostal do povědomí české veřejnosti snahou proti spuštění jaderné elektrárny Temelín, kterou odmítali rakouští aktivisté. Své aktivity v kauze ukončil v roce 2002.

Mezinárodní renomé si právník vysloužil v kampani za odškodnění židovských vězňů, kteří v době druhé světové války otročili pro tehdejší nacistické Německo.