„Chceme udělat tečku za spekulacemi s pozemky, které se v posledních letech staly běžnou součástí přípravy dopravních staveb. Pokud se podaří novelu zákona prosadit, nebudou mít spekulanti možnost tlačit stát do kouta a blokovat výstavbu,“ uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš (VV).

Podstatou návrhu je to, že o výkupní ceně pozemku bude jednat majitel přímo s ŘSD. "Pokud na tuto cenu majitel pozemku do zákonem určeného počtu dní nebude akceptovat, pak se rozhodnutí přesune na Vyvlastňovací úřad. Tím budou magistráty nebo krajské úřady. V takovém případě se pak bude náhrada za pozemek určovat dle odhadu ceny před vydáním územního rozhodnutí,“ dodal Dobeš.

Za pozemky vedené před zahájením řízení jako nestavební by stát majitelům vyplácel dvojnásobek původní ceny. To by však bylo výrazně méně, než pokud by musel kupovat pozemky už jako stavební poté, co bylo vydáno patřičné rozhodnutí. Majitelům stavebních parcel by ŘSD nabízelo k odhadu ceny bonus 15 procent.

Dobešův resort na novele zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě spolupracuje s ministerstvem pro místní rozvoj.

Za "luxus" si obce mají připlatit

Další úsporu by měla znamenat zásadní redukce staveb a prací, které přímo nesouvisejí s komunikací. Pokud budou obce, města, občanská sdružení nebo jiné organizace nadstandardní objekty jako jsou mimoúrovňové křižovatky, či přechody pro zvířata chtít, musejí se na nich finančně spolupodílet nebo je uhradit ze svého.

Některé kraje a obce skutečně prý na "zbytečný luxus" rezignují. "Vědí, že je pro ně důležitější samotná stavba komunikace. A jsou ochotni oželet různá mimoúrovňová křížení, drahé ekodukty nebo se stavbou zcela nesouvisející modernizace autobusových nádraží, železničních stanic a podobně,“ dodal za ŘSD jeho pověřený šéf René Poruba.