„Chceme diskutovat o podmínění udělení prezidentské milosti souhlasem jiného ústavního orgánu, například vlády či jejího pověřeného člena. Stejnou ústavní praxi zná Francie, Maďarsko či Rakousko. Podobná úprava platila ostatně i u nás za první republiky,“ popisuje předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík. S podobným návrhem přišla již ČSSD.

Návrh představili poslanci TOP 09 den poté, co týdeník Respekt upozornil na to, že existuje velké podezření, že expolicistka Radka Kadlecová, která byl odsouzena za braní úplatků, získala prezidentskou milost za pomoci korupce úředníků z Hradu.

„S velkým znepokojením vnímáme informace zveřejňované v souvislosti s udělenými prezidentskými milostmi,“ vysvětluje motivaci poslanec Stanislav Polčák. A připomněl další kontroverzní omilostnění týkající se podnikatele Jiřího Kotíka, který se dopustil půlmiliardového podvodu, ale díky prezidentské milosti udělené z důvodů složitých rodinných poměrů si trest neodpykal.

Prezident má milosti přesvědčivě vysvětlit, míní TOP 09

Podle TOP 09 se nyní zveřejněná podezření jeví jako nejvážnější zpochybnění nestrannosti systému či osob podílejících se na udělení milosti při udělování nenárokových prezidentských milostí. „Pokud je trestní soudní řízení ze zákona veřejné, aby byly vyloučeny praktiky dřívější utajené inkviziční justice, měly by i důvody pro udělení milosti být přesvědčivě prezidentem vysvětleny. Některé udělené milosti skutečně vyvolávají zásadní otazníky,“ dodal Polčák.

„Netuším, zda lze v naší zemi koupit úplně vše, i prezidentskou milost. Faktem ale je, že v Evropě jsou známy oba dva modely, tedy jak milosti kontrasignované, tak samostatné. Nyní je, myslím, čas parlamentní diskusi o obou modelech podstoupit,“ poznamenal Gazdík.

Novela Ústavy upravující pravomoci prezidenta republiky je v současnosti ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Bude projednávána ústavněprávním výborem.