"Následkem trvale klesajících cen a úhrad z pojištění jsou léky stále atraktivnější pro vývoz. Řada distributorů i lékáren s oprávněním vývozu se živí především vývozem léků do ciziny, místo aby dodávali českým pacientům," řekl Beneš. Hlavní příčinou je podle něj to, že léky v Česku jsou výrazně levnější než ve většině zemí EU. Lékárny si vývozem zvyšují zisk.

Seznam medikamentů, které míří z ČR do zahraničí, je velmi pestrý. Vedle přípravků na snížení vysokého krevního tlaku jde kupříkladu o léky na cholesterol, ekzémy, či anestetika. SÚKL eviduje jednak léky vyvezené do zdravotnických zařízení a rovněž medikamenty dodané zahraničním distributorům.

Vývoz přípravků není sám o sobě nelegální, SÚKL se proto zaměřuje pouze na ty lékárny, které nemají k vývozu povolení. Od letošního roku již úřad veškerý vývoz eviduje.

Na trh putují hlavně generika

Distributoři podle výroční zprávy SÚKL dodali zhruba stejně léků jako v roce předchozím. "Z pohybu léků na trhu víme, že pacienti byli odléčeni za méně peněz větším počtem léků a novějšími, tedy se léčilo za stejné peníze více pacientů než v roce předchozím," řekl Beneš.

Výrobci dodali loni léky za 58,85 miliardy korun, rok předtím za 58,23 miliardy, což je po výrazných nárůstech předchozích let velké zmírnění. Například mezi lety 2008 a 2009 stouply dodávky ve finančním vyjádření z 52,85 miliardy na 58,23 miliardy korun. Zbrzdění přikládá Beneš hlavně revizím cen léků a jejich úhrad ze zdravotního pojištění. V Česku je registrováno 5 837 léků, z nich 7354 je na trhu.

"Celkové úspory z revizních řízení byly vypočítány ve výši 4,9 miliardy korun," upřesnil ředitel.

SÚKL loni obdržel 974 žádostí o novou registraci léčivého přípravku, z nich 90 procent byla levná generika a deset procent originály. Generika jsou léky, kterým již vypršela patentová ochrana. Ke konci roku 2010 evidoval 2406 lékáren a 250 výdejen, rok předtím bylo lékáren 2370 a výdejen 253.