Myslíte, že k vítězství Petra Bendla přispěla i osobní účast premiéra Nečase a šéfky jeho kabinetu Jany Nagyové na sněmu středočeské ODS?

Nepochybně účast premiéra volbu ovlivnila. Po jeho odjezdu se delegáti přestali bát a při volbě místopředsedů se ukázalo skutečné rozložení sil. Většina jednoho hlasu pro Petra Bendla se ukázala být iluzorní a jím doporučovaní kandidáti na místopředsedy vyhořeli. Naopak s velkou převahou byl jako jediný v prvním kole zvolen odvolaný ministr Ivan Fuksa.

ČTĚTE TAKÉ:
 Bendl byl zvolen šéfem středočeské ODS, Nečas upevnil pozici

Situace před sněmem byla napjatá. Budete se ji nyní snažit klidnit, nebo se stanete rebelem ve stylu Vlastimila Tlustého?

Musím říci, že jsem to byl právě já, kdo už ve svém volebním projevu vybízel k uklidnění oné podle mě zbytečně vypjaté situace. Vnímal jsem velice silně už před sněmem a samozřejmě i během něj snahu nasadit mi za každou cenu hlavu Vlastimila Tlustého. Tato snaha se však zcela minula účinkem. Nepochybně právě proto, že na rozdíl od něj jsem naprosto loajálním členem ODS, o čemž vypovídají mé skutečné činy, což slova a osobní útoky těch, kteří tvrdí opak, nemohou změnit.

V sobotu se uskuteční kongres ODS. Budete na něm prosazovat, aby nebyl prodloužen mandát současného vedení strany?

Nevím, zda mám prosazovat něco já. Prosazovat bude muset někdo právě onen návrh na prodloužení. Já budu rozhodně říkat svůj názor. Nejsem sám, kdo si myslí, že porušit tento základní princip demokracie by bylo pro ODS špatně. Tento názor je ve středočeské ODS většinový. Také se opírá o platné usnesení středočeské regionální rady, přijaté jednomyslně. Určitě je třeba vést o tom na kongresu debatu. Ta se rozbíhá, žádné závazné demokratické hlasování o tom neproběhlo.