Na sjezdu se také opakovaně hovořilo o problematice a příčinách, které vyústily v nepokoje na Šluknovsku. Udržení pořádku přijde stát v této oblasti podle šéfa pořádkové policie Tomáše Václavíka do konce roku na zhruba 100 miliónů korun. „Policejní zásah byl sice úspěšný, ovšem nasazení těžkooděnců je jen krátkodobé řešení, dál musí více působit prevence,“ uvedl Václavík.

Vedení budoucího sdružení bude partnerem pro představitele parlamentu, Senátu, hejtmany, starosty a další instituce. „Lidé, kteří byli v Brně zvoleni do přípravného výboru, nebudou na zakládání sdružení sami. Budou spolupracovat s odborníky, kteří se věnují různým problematickým oblastem, které se života Romů týkají,“ uvedl za přípravný výbor Stanislav Daniel z místní organizace Romů v Hodoníně.

Řeší se financování subjektu

Jak Daniel doplnil, nelze však počítat s tím, že by organizace stoprocentně zastupovala všechny Romy a jejich názory. „To prostě nejde,“ dodal Daniel. Zatím není ještě zcela jasné, jakým způsobem bude nově vzniklá organizace financována. „Hledáme způsob, jakým způsobem sdružení financovat. To se však bude ještě na pracovních jednáních řešit,“ řekl Daniel.

Krátká doba přípravy sjezdu se podepsala pod neúčast ministrů a premiéra, kteří byli všichni na jednání pozváni, ovšem poslali za sebe své zástupce. To také kritizovali někteří vystupující. I přes tuto kritiku se však většina z přítomných shodla, že je nesporným úspěchem vznikající dohoda na celostátní úrovni, která by měla konečně pomoci dát vzniknout organizaci, o kterou se už Romové dlouho pokoušejí.

Jednoznačným posunem je také fakt, že v Brně bez zjevné nevraživosti jednali představitelé romských klanů, kteří se v minulosti nikdy nedokázaly shodnout.