Možnost připlatit si za zvolené číslo navrhuje Pavel Dobeš v novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou poslal do připomínkového řízení. Za pět tisíc by si tak lidé mohli vybrat, jak bude jejich espézetka vypadat.

Kromě toho počítá návrh i s navýšením dosavadních poplatků a se zavedením několika zcela nových. Například za vydání náhradní SPZ v případě ztráty by majitel auta nově zaplatil 600 korun, zápis vozidla do registru by se zvýšil z 800 na 1400 korun a za vydání tabulky s registrační značkou má vlastník vozu zaplatit 300 korun místo současných 200.

Změny mají pomoci rozpočtu ministerstva dopravy. Poplatky by totiž nově nezůstaly v obecních kasách, ale obce by z nich hradily výrobu a distribuci poznávacích značek. To dosud platí ministerstvo. "Představuje to významný finanční dopad na tyto úřady, nicméně by měl být plně kompenzován navrhovaným zvýšením správních poplatků," uvádějí autoři návrhu.

Návrh obsahuje i zavedení možnosti ponechání registrační značky na původním vozidle při přeregistraci nebo naopak jejího převedení k jinému vozidlu dosavadního vlastníka. Tím by se vlastník auta vyhnul příslušnému správnímu poplatku.

Norma má také zamezit tomu, že někdy při přeregistraci vozidla dosavadní vlastník auto odhlásí z registru, nicméně nový vlastník již nesplní svou povinnost podat přihlášku. V registru je pak nadále vedena osoba předchozího vlastníka vozidla, která ale už auto nemá ve své moci a nemůže ani stav zápisu v registru vozidla změnit.