V Česku zatím podobné žaloby nejsou na denním pořádku, nicméně podle Bendy je to módní trend v USA nebo části severských zemí, který se může rozšířit i k nám. A tomu chce poslanec zabránit.

„Bojím se dětských žalob na rodiče, které u nás zaplaťpánbůh nejsou, ale nechci, aby se tady něco takového zavádělo,“ řekl Právu Benda.

V rámci debaty o novém občanském zákoníku proto prosadil ustanovení, podle kterého - zjednodušeně řečeno - děti musí své rodiče poslouchat. „Pořád se tady mluví jen o právech dětí a povinnostech rodičů, ale o povinnostech dětí se moc nemluví a to se mi nelíbí,“ zdůvodnil svou motivaci poslanec, patřící ke křesťanskému křídlu Nečasovy strany.

Žádný Starý zákon, ovšem i děti mají povinnosti

Podle něj není nutné zavádět nějaký starozákoník ve smyslu přikázání „Cti otce svého i matku svou“ z biblického Desatera, ale povinnosti dětí nelze jen tak přejít s argumenty, že jde o rozvíjející se osobnosti, které si mohou dovolit cokoli.

„Vím, co to je vychovávat děti, a tak trochu odmítám poslouchat současný svět, který umí pořád jen vykřikovat, co všechno děti mohou, jaké jsou to osobnosti, a zapomíná se na to, že mají také nějaké povinnosti vůči rodičům a že za výchovu jsou odpovědni právě rodiče,“ tvrdí Benda.

Jako právník dodává, že povinnost dětí poslouchat své rodiče není ničím novým. Nový občanský zákoník totiž přejímá téměř celý zákon o rodině, podle kterého je dítě povinno své rodiče ctít a respektovat. Tato pasáž ale z občanského zákoníku vypadla, proto se Benda obrátil na jeho autory, aby ji doplnili. A ústavně-právní výbor takový návrh schválil.

Poslušnost není vynutitelná

„Samozřejmě je otázkou, zda je to vynutitelné, ale podle mě je to způsob interpretace rodinných vztahů,“ míní poslanec a dodává: „Stejně, jako si na manželovi předběžným opatřením soudu nevynutíte, aby nechodil za milenkou, tak si nevynutíte, aby vás sedmnáctileté neposlušné dítě poslouchalo, ale měla by to být právě obrana proti dětským žalobám.“

A co říká daný paragraf? Dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.