Na konci života by 69 procent lidí chtělo mít kolem sebe rodinu a 45 procent partnera. Jen pět procent občanů si přeje kolem sebe mít zdravotníky. Tiše a v soukromí, bez nikoho si přeje zemřít 14 procent většinou starších občanů.

Lidé dnes nejčastěji umírají v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců a nemocnicích. Přitom skoro 70 procent dotázaných uvedlo, že si nepřeje zemřít v léčebně.

Na umírání se lidé nejvíce bojí bolesti (46 procent dotázaných), až polovina lidí spojuje smrt se ztrátou důstojnosti a soběstačnosti.

Průzkum mezi zdravotníky ukázal, že tři čtvrtiny z nich tvrdí, že je možné se doma dobře postarat o umírajícího za pomoci hospicových týmů, jejichž členem je i lékař. 90 procent zdravotníků je přesvědčeno, že o smrti se ve společnosti málo mluví, je tabu, což je chyba.

Dvě pětiny lidí se domnívají, že je těžké o ní mluvit. Lidé jsou ochotni se do péče o umírající blízkých zapojit, osmina lidí by to ale nedokázala. Důvodem je, že by to psychicky nezvládli.