„Během dneška jsem obdržel informaci o záměru ministra dopravy Dobeše odvolat zástupce krajů z dozorčí rady ČD. Obrátil jsem se okamžitě na předsedu vlády Nečase s žádostí o vyjasnění situace. V odpoledních hodinách mi telefonicky premiér Nečas záměr potvrdil s odůvodněním, že jde o reakci vlády na žalobu krajů, kterou se domáháme plnění závazku z memoranda o financování regionální železniční dopravy uzavřeného v roce 2009 mezi kraji a vládou,“ řekl ve čtvrtek večer Hašek Právu.

Postup premiéra a ministra dopravy označil Hašek za bezprecedentní útok na zástupce regionů v dozorčím orgánu ČD. „A to za situace, kdy kraje jsou klíčovým objednatelem osobní železniční dopravy, hradí miliardové částky a logicky mají zájem na kontrole hospodaření ČD prostřednictvím zastoupení jednoho člena v dozorčí radě,“ uvedl.

Vláda se bojí soudu, tvrdí Hašek

Podle Haška použil premiér Nečas jako podpůrný argument tvrzení, že by zástupce krajů v dozorčí radě mohl informace získané v ČD použít v soudním sporu mezi kraji a státem. „Vláda se bojí soudního sporu s kraji,“ poznamenal k tomu Hašek a upozornil, že příslušná žaloba ještě nebyla podána.

To se ale změní. Hejtmani plánují kvůli záměru odvolat Palase mimořádné jednání a navíc vůči vládě přitvrdit. „Za této situace nezbývá, než svolat mimořádné jednání Rady Asociace krajů ČR a ihned podat nejenom žalobu na plnění závazku vlády v rozsahu memoranda z roku 2009, ale i předběžná soudí opatření, která zabrání možným manipulacím s důkazy,“ prohlásil Hašek.

Šéf hejtmanů vyzval Nečase i Dobeše, aby od záměru odvolat Palase okamžitě upustili. „Jinak ponesou politickou i právní odpovědnost z podezření ze snahy nepřípustně ovlivnit soudní spor vlády a krajů zatajováním důkazů či znemožnění přístupu k nim,“ dodal rozhořčeně Hašek.