Obě země by si měly vyměnit plochy o výměře 240 713 metrů čtverečních. Na výměně ani jeden ze států nevydělá. Hranice se budou měnit na celkem dvou úsecích na jihu Moravy.

Důvodem pro změnu dosavadních smluv, které hranice upravují, jsou "již v minulosti realizovaná vodohospodářská opatření".  Materiál hovoří o protipovodňových opatřeních a opatřeních vedoucích k prevenci povodňových škod. Jde o výstavbu pravobřežní hráze na Dyji a o tzv. průkopy (průpichy) na Dyji, které byly realizovány již v 90. letech minulého století.

Pokud bude smlouva vypracována a přijata, nahradí dokument z roku 2001, kdy proběhla zatím poslední změna společných hranic.

Uzavírání podobných smluv se sousedními státy není ničím výjimečným. V legislativním procesu je momentálně i materiál o úpravě hranic se Slovenskem.