Úřad by měl mít podle náměstka dvě zásadní kompetence. Za prvé by dohlížel na financování stran a hnutí, což v praxi znamená, že by kontroloval výroční zprávy. Dnes tato pravomoc náleží kontrolnímu výboru Sněmovny. Jeho druhým úkolem by byl dohled nad financováním volebních kampaní, a to jak u stran, tak i u kandidátů.

"Tento materiál je v pracovní verzi na ministerstvu vnitra. Předpokládáme, že ho budeme diskutovat s politiky a projednávat s místopředsedkyní vlády pro boj s korupcí Karolínou Peake," uvedl Veselský, podle kterého by se měl návrh zákona během několika měsíců objevit v meziresortním připomínkovém řízení. Začít platit by pak mohl zákon od poloviny roku 2013.

Strany by podle návrhu měly například zákonnou povinnost zřídit si zvláštní bankovní účet, který by byl transparentní a jehož výpisy by byly k nahlédnutí na webových stránkách. Občané by si tak podle Veselského mohli jednoduše zkontrolovat, od koho strana finanční prostředky dostává, ale i na co jsou dále vynakládány.

Myšlenku zřízení samostatného úřadu pro kontrolu financování politických stran si ministerstvo vnitra vypůjčilo z doporučení Rady Evropy.

Protikorupční policie je prý zpolitizovaná

Financování politických stran je podle výsledků mezinárodní studie Global Integrity 2010 nejvýraznějším nedostatkem České republiky v oblasti boje s korupcí. Ze všech hodnocených zemí byla ČR v tomto ohledu nejhorší.

Ve zprávě se rovněž uvádí, že česká protikorupční policie je silně zpolitizovaná a její ředitel je jmenovaný na základě politických nominací. Přes tyto problémy však text poukazuje na množství odhalených korupčních skandálů a také na "vitalitu českých médií v roli hlídacího psa".

Zpráva Global integrity hodnotí Česko 74 body, přičemž nejlepší možný výsledek byl 100 bodů. Z hlediska protikorupčních snah je tak ČR na Indexu globální integrity průměrné