„Kvůli víkendovému úniku oxidu siřičitého z ostravských ropných lagun, které ohrozilo zdraví několika tisíc obyvatel, podal centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz trestní oznámení na neznámého pachatele. Rada obvodu si myslí, že došlo k závažné chybě, kterou je potřeba důkladně prošetřit. Viník se dopustil obecného ohrožení,“ sdělila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

„Radní chtějí docílit toho, aby byl konkrétní viník dohnán k zodpovědnosti za zamoření ovzduší jedy, a aby už nedocházelo k dalšímu možnému ohrožení,“ zdůraznila mluvčí.

Sdružení sanující laguny o trestním oznámení neví

Sanaci ropných lagun v Ostravě-Mariánských Horách dělá pro státní podnik Diamo Sdružení Čistá Ostrava. Vedoucím členem tohoto sdružení je společnost Geosan Group, dalšími členy jsou firmy Aquatest a OHL ŽS.

Sdružení Čistá Ostrava Právu sdělilo, že podání trestního oznámení je pro něj nová informace. „V případě, že nás příslušné orgány v této věci osloví, tak poskytneme v průběhu šetření nezbytnou součinnost,“ sdělil mluvčí Sdružení Lubomír Zabavík.

Za únik látek hrozí pokuta sedm miliónů

Za první únik nebezpečných látek, který se stal na konci září, hrozí firmě podle České inspekce životního prostředí až sedmimiliónová pokuta. O postihu by mělo být rozhodnuto do dvou měsíců. Ve středu bude Sdružení Čistá Ostrava vysvětlovat problémy kolem sanace lagun také na krajském úřadě.

Hodinová koncentrace nebezpečného oxidu siřičitého dosahovala teď v sobotu ráno v Moravské Ostravě a Přívoze, ale i před týdnem, kdy došlo k prvnímu úniku, hodnot kolem 3102 mikrogramů na metr krychlový. Přitom povolený limit je 350 mikrogramů.

Obyvatelům Moravské Ostravy mohou vysoké koncentrace oxidu síry vážně poškodit dýchací cesty. Vznikají záněty průdušek a průdušnic, ohrožen je také čich.