Lessyho přitom inspekce šetří už několik týdnů i kvůli jeho nedávným výrokům zveřejněným v Právu o možném nezákonném jednání šéfů zlínské krajské policie, za což policejního prezidenta ostře kritizoval i sám Kubice.

Případ s nízkými pokutami se rozjel v okamžiku, kdy na Lessyho podal letos v dubnu trestní oznámení brněnský policista Vladimír Kučera. Ten na jihomoravském ředitelství pracoval jako koordinátor v kanceláři tamního náměstka pro vnější službu, kterým byl nejprve Jaroslav Vaněk a od počátku loňského roku právě Petr Lessy.

Pokuty pod tisícovku

Součástí práce náměstka přitom bylo i vyřizování dopravních přestupků policistů. Podle zjištění Práva z důvěryhodného zdroje vedla Lessyho kancelář v Brně až do jeho únorového jmenování policejním prezidentem celkem 26 kázeňských (přestupkových) řízení. Ve dvaceti případech prý uložil tehdejší náměstek svým podřízeným policistům pokutu, avšak u osmi z nich byla údajně nižší než tisíc korun.

Jenže pokud se Lessy rozhodl policisty kázeňsky potrestat, ve správním řízení by podle trestního oznámení i názoru inspekce musel za menší přestupek udělit pokuty v minimální výši 1500 korun, protože sazba činí 1500 až 2500 korun. „V podstatě je to klientelismus. On si je (podřízené policisty) takto kupoval,“ uvedl důvěryhodný zdroj Práva seznámený s případem.

Lessy tedy údajně mírnějšími postihy obcházel zákon, protože podle Kučerova trestního oznámení jako jihomoravský náměstek nesprávně aplikoval kázeňské tresty, čímž se prý mohl dopustit zneužití pravomoci úřední osoby. Inspekce ale nakonec měla trochu jiný názor.

„Ukončili jsme v té věci šetření s tím, že nejde o podezření z trestného činu, nicméně určitá pochybení ze strany pana Lessyho tam byla a vzhledem k tomu, že se jedná o policejního prezidenta, tak jsme to předali panu ministrovi k dalšímu opatření,“ řekl k tomu Právu šéf inspekce Dušan Brunclík.

Kubice dostal Lessyho možné prohřešky na stůl už 20. července, tedy před více než dvěma měsíci. O případném postihu pro policejního prezidenta ale dosud nerozhodl. Právě ministr vnitra je vlastně jediným přímým nadřízeným policejního prezidenta a pouze on ho může za nějaké pochybení potrestat.

„Předal jsem to poradní komisi, která tu věc stále zkoumá a ještě nerozhodla. Jde totiž o složitou problematiku. Je to možné kázeňské provinění, a až to bude takto kvalifikováno, čímž si nejsem jist, a proto to také ta poradní komise takto zkoumá, pak mohu přistoupit k nějakým opatřením,“ řekl tento týden Právu ministr.

Odmítl naznačit, jaký možný trest by mohl Lessymu v případě zjištění provinění udělit. „Zcela určitě to není na odvolání z funkce,“ poznamenal však zcela jasně Kubice s tím, že podle zákona je fakticky policejní prezident téměř neodvolatelný. Nejmírnějším postihem je tedy písemná výtka nebo může prezident přijít o prémie či část platu. „Já bych ale nepředbíhal, aby to nevypadalo tak, že tady dělám bubáky,“ dodal ministr.

Rovnost před zákonem

Sám Lessy ale odmítl, že by svým jednáním při působení na jihu Moravy porušil zákon.

„Jde o výklad práva, jak řešit dopravní přestupky policistů. Pokud policista spáchá přestupek, ke kterému se dozná a je ochoten zaplatit sankci, i přesto nemůže být řešen na rozdíl od běžného občana v blokovém řízení, kde je sankce tisíc korun, ale podle zákona o služebním poměru, tedy ve správním řízení ze sankcí 1500 až 2500. Já ale tvrdím, že má být i dle ústavy rovnost před zákonem, kterou by měl mít i policista,“ vysvětloval Právu svůj postup Lessy.

Takže i policista by podle něj měl dostávat sankce stejné jako normální občan, tedy i ty nižší (tisíc korun), které lze udělit v rámci blokové pokuty. Jedním z těch, kterým Lessy ve svém předchozím působení udělil nižší pokutu, byl podle jeho slov i stěžovatel Kučera.

„Právě proto na mě podal oznámení, v němž namítá, že jsem mu nedal takovou sankci, která by mu hrozila ve správním řízení, tedy v rozmezí od 1500 do 2500 korun,“ podotkl Lessy.

„Stojím si za tím, že to žádné pochybení není, na svém právním názoru si stále trvám, a proto i ve funkci policejního prezidenta postupuji při vyřizování přestupků policistů úplně stejně jako dříve v pozici náměstka jihomoravské policie, protože musím ctít ústavu a rovnost před zákonem,“ dodal Lessy.