"Cílem těchto center je umožnit lidem základními screeningovými metodami zjistit jejich problémy, zdravotní stav a doporučit jim, kam se obrátit," uvedl Kabický. Sloužit by měla nejen Pražanům a obyvatelům hlavního města, ale i návštěvníků a cizincům. Další pobočky chce magistrát zřídit přímo ve stanicích metra. Předpokládá, že pracoviště tak budou pro lidi snadno přístupná.

Poskytnou lidem první pomoc

Podle Kabického by pracovníci center měli zájemcům poskytovat základní vyšetření, která nevyžadují přítomnost lékaře, jako je měření krevního tlaku, cukru a cholesterolu v krvi, EKG nebo vyšetření pigmentových kožních skvrn. Pracoviště bude vybaveno také defibrilátorem a pracovníci budou schopni poskytnout lidem první pomoc.

Pracovníci poradny budou lidem rovněž nabízet informace o zdravém životním stylu, o správné výživě, prevenci a léčbě nadváhy, odvykání kouření a závislosti na alkoholu a drogách. Pozornost budou věnovat také zásadám bezpečného sexu či prevenci úrazů a otrav u dětí. V centrech budou promítány filmy se zdravotní tematikou, v pravidelných intervalech budou do poraden docházet také odborníci.

Spolupráce s hygienickou stanicí

Do poraden ale budou moci přijít i lidé, kteří hledají lékaře, lékárnu či lékařskou pohotovost. Centra budou mít k dispozici seznam všech pražských zdravotnických zařízení včetně kontaktů a ordinačních hodin. Pracovníci budou vyškoleni v platné zdravotnické legislativě.

Centra budou spolupracovat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Státní zdravotním ústavem, pražskou hygienickou stanicí a jednotlivými zdravotnickými a poradenskými pracovišti.