Tehdy se nejprve v příkopě našla tuba se zbytky sarinu. Poté provedla policie s pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) razii ve Šluknovském výběžku, kde bylo v rodinném domku u německého občana zajištěno přes 15 kg uranu, jejž tento člověk získal dříve kdesi v bývalé NDR a používal ho ke svým bláznivým pokusům.

Pracovníci sléváren v Královodvorských železárnách na předměstí Berouna zase nalezli 23. května 2001 při likvidaci centrálního chemického skladu zapomenuté dvě desítky lahviček s kapalným yperitem, kyanidem a dalšími vysoce nebezpečnými bojovými látkami. Ty zde zůstaly z dob národního podniku, ale v záznamech nebyly uvedeny.

Rakušané do ČR pašovali zářiče

Další případ ze stejného roku už ale nebyl zapomenutý strašák. Česká pobočka jisté rakouské firmy v únoru 2001 tajně do Česka dovezla nepovolené radioaktivní zářiče (etalony) kvůli sledování jaderných elektráren TemelínDukovany. Právu to tehdy jednoznačně potvrdila předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

ČTĚTE TAKÉ: Hasiči naměřili na dětském hřišti v pražském Podolí vyšší radiaci

O věc se zajímala i BIS a tamní Krajský úřad vyšetřování. Zařízení, které se vejde do dlaně, slouží k ověřování spolehlivosti detektorů monitorujících úroveň radiace v ovzduší. Vše nasvědčovalo tomu, že nelegální převoz podnítila rakouská nevládní ekologická organizace.

„To zařízení není nebezpečné, ale když už hovoříme o dodržování evropských norem, měly by se dodržovat i naše zákony. Ty jsou v definici toho, co se už považuje za radioaktivní zářič, přísnější než rakouské. Zmíněné etalony jsou u nás z hlediska legislativy již zářičem, ale v Rakousku ne,“ informovala tehdy Drábová.

Video

Specialisté vykopávají radioaktivní předmět. Reportáž z 29. září. Zdroj: Novinky.cz

Špičková laboratoř je skrytá za haldami

Chemické látky jsou ve svém důsledku stejně rizikové jako radioaktivní materiál, a proto jejich sledování patří do kompetence SÚJB. Ten má k jejich analýze špičkově vybavené laboratoře pro chemickou, biologickou a jadernou ochranu v Kamenné u Příbrami, nedaleko hald vzniklých po těžbě. Za nenápadnými ploty a budovami se nacházejí ty nejlepší přístroje pro detekci nejnebezpečnějších virů. Armáda zde provádí ostrý výcvik svých chemiků, SÚJB má zde i mobilní laboratoř podobnou sanitace.

Od 11. září 2001 zde prověřovali tisíce zásilek s podezřením například na antrax.

Připomíná to prostředí akčních filmů – pracovníci jsou ve žlutých ochranných oděvech a maskách, prochází se přes pancéřové dveře a přepouštěcí přetlakové komory, objekt má vnitřní ventilační systém.

Právě v roce 2001 SÚJB rozšířil seznam sledovaných chemických látek a stát rovněž tehdy zpřísňoval radiační kontrolu na hranicích, aby ještě více minimalizoval riziko, že se do republiky z nějakého důvodu ilegálně dovezou radioaktivní látky.

Jen v loňském roce SÚJB řešil 23 případů, kdy byl zachycen radioaktivní materiál, obvykle staré zářiče, v transportech, například se železným šrotem. Celkově úřad zaregistroval 49 případů, kdy bylo nutné lokalizovat a zabezpečit lokální zdroj záření. Ve třech případech byli ozářeni zaměstnanci na pracovištích, kde se se zdroji ionizujícího záření pracuje (mimo jaderné elektrárny).