"Neuposlechnutí výzvy policisty jen podle subjektivní úvahy o tom, že se jedná o výzvu nesprávnou, představuje nikoli bezvýznamné ohrožení jednoho z pravidel fungování demokratické společnosti," uvedl NSS v odůvodnění svého rozsudku.

Na počátku sporu byl pokojný protest tří aktivistů proti týrání zvířat. S transparentem přišli na Zelný trh v Brně, kde se konal jarmark související s návštěvou ministrů zemědělství států EU. Policista chtěl, aby účastníci protestu ustoupili k patníkům na okraji trhu. Aktivistka výzvu policisty neuposlechla, protože byla podle vlastních slov přesvědčena, že jedná "v souladu s právem a v zájmu demokratických a občanských hodnot v právním státě".

Podle policie představovala žena problém

Podle NSS měla aktivistka nesporné právo vyjádřit kritický názor na týrání zvířat klidnou demonstrací na volně přístupném místě. Aktivistku ale i přesto vázala povinnost uposlechnout výzvu policisty, která navíc podle NSS "měla svou logiku".

"Jakkoli se žalobkyně nacházela v místě, kde mohl stát každý, podle policisty stála v 'hlavní trase' pohybu účastníků jarmarku. Její statickou přítomnost s transparentem a spolu s dalšími dvěma osobami mohl zasahující policista důvodně vyhodnotit jako problém," stojí v rozhodnutí.

Námitky až později, jinak by vznikl chaos

Podle NSS je nutné, aby lidé výzvy policistů respektovali - stěžovat si mohou později. Soud použil přirovnání k řízení dopravy. Kdyby se každý řídil jen takovým pokynem, se kterým se vnitřně ztotožňuje, vznikl by chaos a hrozily by havárie a zranění.

"Jestliže by v těchto případech měla být nejprve prověřována správnost zamýšleného úkonu veřejného činitele k překonání leckdy velmi subjektivistických představ účastníků, byla by jakákoli řešení takových situací paralyzována," napsali soudci.

NSS zároveň připomněl, že policista pochopitelně nesmí překračovat svou pravomoc a kompetence.