Z výzkumu je patrné, že vedle stran vládní koalice oslabila i vedoucí ČSSD. "Strana ztratila na intenzitě podpory a dnes vykazuje velký podíl 'vlažné' přízně, která ve volbách nebývá jistou oporou," upozorňuje průzkum.

Jedinou z parlamentních stran, která vykazuje nárůst voličské podpory, jsou komunisté, což průzkum přičítá zejména narůstajícímu rozčarování z politiky, které občané pociťují.

"Nevelký nárůst stranických preferencí v situaci, kdy se ostatním nedaří, stačí komunistům v modelu na zisk 38 mandátů, což je jejich výrazně nejlepší výsledek od voleb," připomněl průzkum.

Vývoj počtu mandátů dle volebního modelu STEM
 květen 2010
červen 2011září 2011
ČSSD
56
91
87
ODS
53
50
45
TOP 09
41
28
30
KSČM
26
31
38
VV
24
-
-
 Zdroj: STEM

K pětiprocentní hranici, která je nutná pro vstup do Sněmovny, se přibližují lidovci, ale stejně jako vládní Věci veřejné, by se ani oni v září do Sněmovny nedostali. Pozice TOP 09 je relativně stabilizovaná, přičemž o pevné jádro svých příznivců se opírá i ODS.

Levice by měla ve Sněmovně většinu 125 hlasů.

Vývoj stranických preferencí
 září 2010
červen 2011
září 2011
ČSSD
22,7
27,4
25,8
ODS
16,2
15,1
12,9
KSČM
11,7
11,4
11,8
TOP 09
12,9
10,89,9
VV
9,1
3,0
3,2
KDU-ČSL
3,1
3,4
2,7
SZ
2,5
2,8
2,5
Zdroj: STEM

Podle stranických preferencí, které ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu, má ČSSD podporu 25,8 procenta lidí. ODS oslovuje 12,9 procenta a komunisté 11,8 procenta. TOP 09 pak má podporu 9,9 procenta.

VV přisuzují stranické preference 3,2 procenta hlasů, lidovcům 2,7 procenta a zeleným 2,5 procenta.

Voleb by se v září zúčastnilo 55 procent dotázaných.