"Například u pokut za jízdu načerno či u nezaplacených nemocničních poplatků dochází k tomu, že náklady exekuce a náklady věřitele, zejména náklady na právní zastoupení advokátem, do značné míry převyšují vymáhanou částku," uvedl ministr Jiří Pospíšil (ODS) v odůvodnění navrhovaných změn.

Pokud bude dlužník ochoten dobrovolně zaplatit, vyjde v nalézacím a exekučním řízení vymáhání částky do 1000 korun po úpravě na 8750 korun namísto dosavadních 14 900 Kč.

Od 1000 do 5000 se částka změní na 10 100 místo 17 600 korun a od 5000 do 10 000 korun půjde o částku 12 800 místo nynějších 23 000.

Ministerstvo tím chce odstranit nepoměr mezi vymáhanou částkou a náklady exekuce u tzv. bagatelních částek.