Kandidát se v materiálu "zavazuje, že v průběhu jednoho volebního období nepřestoupí ze senátorského klubu té politické strany, za kterou byl do Senátu zvolen, do jiného  klubu". To v praxi znamená, že se senátoři ČSSD nestanou přeběhlíky a neoslabí stranu, za níž byli zvoleni.

Budoucí senátoři se rovněž upisují k tomu, že budou "při výkonu poslaneckého mandátu spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost". Pro senátory má být rovněž zapovězeno uzavírat skrze Kancelář Senátu smlouvy s rodinnými příslušníky.

Podobný kodex již platí i pro poslance ČSSD. Strana se tak chce vyhnout tomu, aby její zákonodárci zaměstnávali své příbuzné, případně si zřizovali kanceláře v objektech patřících blízkým osobám.

Se závazkem pro kandidáty do středočeského zastupitelstva přišel v roce 2008 i David Rath (ČSSD).  Tzv. závazek věrnosti obsahoval i čtyřmiliónovou sankci za přeběhlictví či hlasování v rozporu s názorem strany. Odborníci upozorňovali na protiústavnost takového dokumentu. [celá zpráva]