„Ten stav je katastrofální,“ přiznal Právu Milan Dvořák, ředitel správcovské firmy D a K správa, která se o činžovní domy v Jaselské a Bělohorské ulici stará. „Třeba střechy jsou havarijní a může docházet k nevratným škodám na celé nemovitosti,“ uvedl správce.

Podle něj se na činžácích prováděly po celá léta pouze udržovací práce a provizorní opravy. Navíc nebyl nikdo, kdo by vymáhal peníze od neplatičů nájemného nebo pronajímal volné nebytové prostory. „Ty domy přicházely o spoustu finančních prostředků,“ připustil Dvořák. Jeho firma budovy spravovala ještě za života Kaprálkové a správcovskou činnost tu po dohodě s potenciálními budoucími vlastníky, tedy charitami, vykonávala i v posledních letech. Teprve letos v červnu však soud firmu určil jako zákonného správce dědictví, z čehož jí vyplývá i povinnost udržovat nemovitosti v takovém stavu, aby neztrácely na hodnotě.

Dům v pražských Dejvicích, který si Svoboda nárokuje.

Dům v pražských Dejvicích, který si Svoboda nárokuje.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Dokud nebylo vydáno soudní rozhodnutí, že máme dědictví spravovat, nemohli jsme ani vymáhat dluhy nebo pronajímat prostory. Takže některé byly volné,“ podotkl Dvořák.

„Od června jsme zahájili soudní řízení s neplatiči v Jaselské, na Bělohorské začneme rekonstruovat byty a zkusíme je pronajmout, aby nedocházelo k dalším škodám tím, že budou utíkat peníze,“ dodal. Na celkovou opravu střech si domy podle Dvořáka musejí teprve vydělat.

Čeká se na znalce

Už několikrát se zdálo, že tahanice o dědictví po Kaprálkové končí. Soudní spor, v němž Svoboda napadl poslední vůli pražské důchodkyně, která mu místo kdysi slibovaného činžáku odkázala jen milión korun, exministr prohrál. Loni v listopadu neuspěl ani s ústavní stížností pro porušení práva na spravedlivý proces.

Jenže začátkem roku u notářky odmítl jako jediný z dědiců podepsat dohodu o vypořádání pozůstalosti a notářka s odvoláním na judikát nejvyššího soudu rozhodla, že pokud se dědicové nedohodnou, vypořádá dědictví podílově. Tím by místo miliónu korun získal Svoboda podíl na celém majetku, tedy i domech. Ty Kaprálková v závěti odkázala církevní charitě Domov svaté rodiny a Nadaci Jedličkova ústavu.

V červnu pak na žádost charit zadala notářka vypracování nového znaleckého posudku na odhad ceny nemovitostí. „Dosavadní posudky byly podhodnocené, a pokud by soud rozhodoval o podílech, mělo by to samozřejmě význam pro určení jejich výše,“ řekl Právu právní zástupce Nadace Jedličkova ústavu Tomáš Kutnar.

„Znalec už nás kontaktoval, pokud ale vím, neproběhla zatím žádná prohlídka v objektech,“ podotkl Kutnar.

Ani odhad a rozdělení majetku na podíly ale nebudou zřejmě definitivní tečkou za dědickým sporem. Očekává se, že buď Svoboda na jedné, nebo zbytek dědiců na druhé straně nebude s vypořádáním souhlasit a obrátí se na soud.

„Troufnu si tvrdit, že ve výsledku o tom, zda se bude majetek vypořádávat podílově nebo ne, rozhodne odvolací soud. Tím se to prodlouží o další měsíce,“ odhadl příští vývoj Kutnar.