Na konci srpna Nejvyšší soud (NS) bez veřejného jednání odmítl dovolání firmy, a potvrdil, že ČEZ Distribuce nese za neštěstí část zodpovědnosti.

Firma ČEZ Distribuce pověřila stavební firmu opravou své trafostanice. Ta postavila kolem objektu lešení, ale neupozornila na to energetickou firmu, která tak včas neodpojila elektrický proud. Chlapec při hře s dalšími dětmi 3. září 1995 vylezl na lešení a sáhl na drát pod napětím.

Soudci ve zveřejněném rozhodnutí uznali, že chlapec si z větší části vlastní vinou zranění způsobil svou neopatrností. „Ve věku dvanácti let si však žalobce měl být vědom nebezpečnosti svého počínání, zvlášť když byl od trafostanice opakovaně vykazován,“ stojí v odůvodnění NS.

ČEZ Distribuce se na něštěstí podílí z jedné čtvrtiny

Podle ČTK Okresní soud v Děčíně v září 2007 přiznal chlapci 110 531 korun na bolestném a 270 tisíc korun jako náhradu za ztížení společenského uplatnění. Podíl firmy ČEZ Distribuce na zodpovědnosti za neštěstí stanovil děčínský soud na 25 procent.

Liberecká pobočka ústeckého krajského soudu rozsudek o rok později potvrdila, změnila jen část odůvodnění a výrok o úrocích z prodlení. Společnost ČEZ Distribuce pak podala dovolání, jímž se Nejvyšší soud zabýval tři roky a nakonec jej odmítl bez věcného projednání.

NS uvedl, že firma ČEZ Distribuce nedodržela svou povinnost předcházet vzniku škody. Neštěstí totiž nezpůsobila živelní pohroma nebo jiná neodvratitelná událost.

„Práce na opravě provozního zařízení objednané provozovatelem nejsou vnějším nepředvídatelným zásahem, a proto nemohou být neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu,“ stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Robertem Waltrem.