"Hrubý plat více než poloviny vojáků nedosahuje 23 tisíc korun, a je tedy nižší než průměrná mzda v zemi. To je přitom důležitý ukazatel, který říká, že armáda ztrácí konkurenceschopnost na trhu práce a v budoucnu, pokud by tento trend pokračoval, by nemusela být schopná získávat a ani udržet odborníky, které potřebuje,“ okomentoval opatření ministr obrany Alexandr Vondra s tím, že navýšení financí je splněním slibu, který vojákům dal letos v červnu.

Výše přídavku na bydlení je nyní u vojáků z povolání 10 200 (posádka Praha) a 10 100 korun (ostatní posádky). Od ledna 2012 dojde ke zdanění tohoto příspěvku a začne se z něj odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Armáda proto chce tento další propad příjmů vojákům z povolání kompenzovat.

Jak si vojáci polepší
příjem do 23 000 Kč
obdrží měsíčně navíc 3 200 Kč
příjem do 26 000 Kč
obdrží měsíčně navíc 3 000 Kč
příjem do 30 000 Kč
obdrží měsíčně navíc 2 800 Kč
příjem nad 30 000 Kč
obdrží měsíčně navíc 2 500 Kč
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

"Vzhledem k tomu, že voják z povolání si místo služby nevolí, ale vykonává službu tam, kde to odpovídá potřebám ozbrojených sil, je přídavek určen k hrazení nákladů na bydlení v místě služby a nákladů na dojíždění do tohoto místa," konstatoval Pejšek.

Jde o překlenovací opatření, tvrdí ministr

Ministerstvo je si vědoma, že nejde o ideální řešení, ale počítá s tím, že od roku 2013 začnou platit nová pravidla pro odměňování vojáků.

„Velmi dobře si uvědomuji, že to není ideální řešení. Zároveň ale vím, že pokud bych dopustil snížení příjmů vojáků, zachoval bych se nezodpovědně nejenom vůči nim a ozbrojeným silám jako celku, ale potažmo i českému státu,“ konstatoval Vondra, který chce, aby nový systém odměňování, vycházející z Bílé knihy o obraně, byl pro vojáky dostatečně motivační.