Ministerstvo dopravy ústy svého mluvčího Martina Nováka přiznalo, že odeslání podkladů pro výrobu jízdních grafikonů má letos zpoždění.

"Původně měl být ten termín uzavřen 5. září, jenže potom se vyskytly nové skutečnosti, které jsme museli vzít v potaz. Tím bylo omezení státního rozpočtu. Proto ministr dopravy žádal SŽDC, aby byl termín prodloužen o dva týdny," popsal v ČT problémy mluvčí Novák.

Grafikon se nemusí stihnout sestavit, varuje SŽDC

Není zatím vůbec jasné, jaké dopady by situace měla. Vlaky by zřejmě vyjely, ale cestující by se nemuseli dozvědět, kdy.

"Zatím nikdy se to nestalo," řekl Novinkám ke zdržení Halla, podle kterého by se v krajním případě vůbec nemuselo stihnout grafikon čítající tisíce položek sestavit.

Mluvčí rovněž připomněl, že pokud by se nestihly řády připravit a vytisknout, mělo by to dopady pro všechny. Důležité podklady by chyběly drážním dispečerům, výpravčím i cestujícím.

Dvojí posunutí termínu

Zdržení přinesly změny v počtu rychlíkových spojů. Resort dopravy nejprve počítal s tím, že dojde k jejich výraznému proškrtání. To se však změnilo a ministerstvo v týdnu oznámilo, že redukce rychlíků bude minimální. Specialisté, kteří připravovali návrh grafikonu, jej proto museli několikrát předělávat.


Nedovedeme si představit, že by mělo znovu dojít k dalšímu posunu za 19. září. To je poslední datum, přes které z našeho pohledu už doslova nepojede vlakmluvčí SŽDC Pavel Halla

Chceme další odklad, žádá ministerstvo

Ministerstvo navíc přišlo s požadavkem na další odklad pro finální vyhotovení jízdního řádu, neboť chce s návrhem nejprve seznámit kraje. "Teď chceme seznámit jednotlivé kraje s tím, že nakonec po dosažení kompromisu s ministerstvem financí bude redukce spojů minimální. Teprve až kraje zváží naše návrhy, tak objednávku odešleme. Proto budeme žádat další posun termínu," dodal Novák.

Už tak šibeniční termín je však nepředstavitelný pro SŽDC, která má pro výrobu jízdních řádů zákonem stanovené termíny, které je povinna dodržovat. Tedy především připravit podle rychlíkových spojů ty regionální a celý jízdní řád sestavit a dát ve známost.

"Nedovedeme si představit, že by mělo znovu dojít k dalšímu posunu za 19. září. To je poslední datum, přes které z našeho pohledu už doslova nepojede vlak," konstatoval v ČT mluvčí SŽDC Pavel Halla. Už nyní jsou ohroženy termíny v tiskárnách.

Závazným datem pro odevzdání podkladů bylo přitom podle zákona první zářijové pondělí. Ministerstvo prý zatím SŽDC nesdělilo, jak dlouhý by měl další odklad být.