Za deset let to je nárůst u dospělých o 43 procent, větší u žen, uvádějí statistici. Psychiatři loni provedli 2,7 miliónu ošetření a vyšetření, což je zvýšení od roku 2000 téměř o třetinu.

Jen za regulační poplatky tak Češi v psychiatrických ordinacích zaplatili 81 miliónů, na další desítky miliónů je pak přišly poplatky za recept a doplatky za léky.

Oproti roku 2009 přibylo loni i 13 procent pacientů s poruchou vyvolanou alkoholem nebo nelegální drogou.

Dlouhou dobu není možné žít bez následků ve strachu, pod tlakem či v napětí, shodují se psychiatři a psychologové. Celkový nárůst počtu pacientů přičítají odborníci nejen většímu stresu a nejistotám, které provázejí současný život, ale i větší dostupnosti péče a zmenšení obav lidí vyhledat psychiatra.

Je známo, že psychický stres je i spouštěčem mnoha somatických chorob. Často se negativně přenáší i do vztahů mezi lidmi. psycholožka Radana Štěpánková

Vysoké počty pacientů mají široké společenské vazby, potvrzuje psychiatr Ivan David. „Lidé se již nestydí jít k psychiatrovi, jeho návštěva přestala být stigmatem. Svoji roli také hraje, že se stále větší část obyvatel koncentruje do měst, kde více dochází ke konfliktním situacím, a stěhují se sem i lidé s problémovým chováním. Lidé v současnosti také často utíkají do nemoci, například z obav před propuštěním ze zaměstnání,“ upozorňuje David.

Podle něj již v roce 1916 tehdejší ředitel bohnické psychiatrické léčebny upozorňoval, že dochází k prudkému nárůstu pacientů, protože „nároky na lidi jsou veliké“.

Těžké situace prověří vztahy

Plní se ale i čekárny psychologů. „Člověk je vystaven proudu negativních informací z politiky, které v lidech obvykle vyvolávají pocit, že nad svým životem nemají kontrolu, že události, které se jich týkají, nemohou ovlivnit. Mnohé z těchto informací se týkají ekonomiky rodiny, a protože mnoho domácností má rozpočet velmi napjatý, mají pocit ohrožení na úrovni existenční.

„Takový strach je pro psychické zdraví velmi ohrožující a je známo, že psychický stres je i spouštěčem mnoha somatických chorob. Často se negativně přenáší i do vztahů mezi lidmi. Záplava negativních informací se také podílí ztrátou prožívání smysluplnosti života a naděje, což vede často k depresivitě,“ říká psycholožka Radana Štěpánková.

Psychické problémy se přenášejí i do partnerských vztahů. „Ženy, které zažívají dlouhodobé násilí ze strany partnera, trpí často například posttraumatickou stresovou poruchou,“ upozorňuje socioterapeutka Zdena Prokopová z poradenského centra pro oběti násilí ROSA.

Bránit se jde

Člověk se ale může náporu problémů a negativních situací, aby nepřešly do nemoci, bránit, i když je to například u pětapadesátníka, který ztratí práci a rozpadne se mu rodina, složité.

Důležité je, říká psycholožka Jitka Douchová, aby se člověk neuzavřel do sebe, nešířil negativní náladu, nelitoval se.

Tím od sebe odradí všechny přátele, kteří by mu mohli pomoci. Člověk s problémy by se měl dál zajímat o své okolí a o ostatní lidi. A samozřejmě nesmí zapomínat dělat si i malé radosti, což nemusí být ani finančně náročné.

„Vždycky může být hůře. Pokud někdo není nevyléčitelně nemocný, vždy je šance, že se situace změní k lepšímu,“ dodala Douchová.