Linku provozuje Nadace Naše dítě. "Rodiče volají, protože nevědí jak zareagovat na nedobré známky svých dětí, kde najít pomoc, když jejich potomkům učení nejde, nebo když si na ně učitelé tzv. zasednou," řekl novinářům odborný garant Rodičovské linky Viktor Bosák.

Rodičovská linka je jinak k dispozici dvakrát týdně v pondělí od 13.00 do 16.00 hodin a ve středu od 16.00 do 19.00 hodin, a také poslední školní den v červnu. Funguje už od dubna 2001. Za dva a půl roku na ni zavolalo 806 lidí. Největší počet řešených problémů, 34 procent, se týká vztahů mezi rodiči a dětmi, na druhém místě jsou osobnostní a zdravotní problémy dětí (13,6 %).

"Rodiče volají, že jejich děti jsou smutné, nemají kamarády. U děvčat, že se projevují potíže s jídlem. Chtějí se dozvědět radu," popisuje Bosák. Nejčastěji se na linku obracejí rodiče, kteří žijí s dítětem sami, tedy v neúplné rodině.

Pomoc najdou i děti na útěku

Svoji speciální bezplatnou telefonní Linku vzkaz domů s číslem 800 111 113 mají i děti, které utečou z domova nebo je vyhodí rodiče. Tato linka, na kterou je možno volat z pevných linek, nikoliv však z mobilu, zatím funguje čtyři měsíce a za tu dobu už přijala 9551 volání.

"Celkem 528 volání představovaly případy, kdy se na linku obrátily děti, které byly ve velmi tíživé situaci," řekla vedoucí linky Šárka Laipoldová. Podle ní většina dětí volajících na tuto linku pochází z úplných rodin s vlastními rodiči. Nejčastěji volají dívky (58,5 % všech volání), nejvíce volajících je ve věku 14 až 16 let. Nejčastější příčinou volání jsou dlouhodobé problémy v rodině (28 % případů), druhou nejčastější příčinou je fyzické násilí v rodině (11 %) a na třetím místě příčin zavolání byla hádka či akutní konflikt v rodině (10 %).

"Celkem 38 procent dětí volajících v uvedeném období na Linku vzkaz domů bylo již na útěku z domova," doplnila Laipoldová. Příčiny, proč děti utíkají z domova shrnula Alena Píšková z Policie ČR: "Čím dál více chybí mezi rodiči a dětmi komunikace a citová vazba."