"Obce mohou podle Ústavy vydávat obecně závazné vyhlášky, které podporují její všeobecný, ekonomický a kulturní rozvoj. Nesmějí však zasahovat do pravomoci, která náleží zákonodárci a do problematiky, kterou upravuje zákon. Proto nezbylo nic jiného, než vyhlášku Litoměřic zrušit, protože nespadá do kompetence obcí," sdělil předseda ÚS Pavel Rychetský.

Zastupitelstvo Litoměřic přijalo v dubnu 1995 vyhlášku, která na území města zakazovala šířit komunistickou, fašistickou a nacistickou propagandu. Zastupitelstvo vyhlášku řádně odhlasovalo, schválilo většinou hlasů a vyvěsilo na úřední desce, takže vyhláška nabyla právní moci 3. května 1995.

Po zrušení okresních úřadů se tato vyhláška dostala na stůl ministra vnitra Stanislava Grosse, který obecnímu zastupitelstvu poslal usnesení, ve kterém ministerstvo vnitra v rámci správního řízení pozastavuje účinnost vyhlášky. Koncem července 2003 pak ministr Gross podal návrh k Ústavnímu soudu na zrušení této vyhlášky.

"Podle závěru je propaganda součástí práva na svobodu projevu a šíření informací. Pokud však některé informace jsou v rozporu s dobrými mravy nebo zájmy společnosti, pak musí zákon upravit, co je možné šířit a co ne. ČR zákon zakazující šíření hnutí směřující k potlačování práv a svobod občanů má a obce nemohou právo na svobodu projevu znovu omezovat na svém území," dodal Rychetský.