Jsou to jedny z mnoha navrhovaných pokut pro lékaře, které ve Sněmovně v reformním zákonu o poskytování zdravotních služeb prosadili koaliční poslanci navzdory opozici. Až dosud žádná takováto pokuta ve zdravotních zákonech nebyla a vše se řešilo občanskoprávní nebo trestní cestou či za pomoci přestupkového zákona.

„Kde jsou povinnosti, musí být i sankce. Ty mají mít odstrašující účinek. Je to v zájmu pacienta i v zájmu lékařů, aby se nic podobného neopakovalo,“ řekl Právu v pondělí Martin Plíšek, legislativní náměstek ministra zdravotnictví.

Navržené sankce

Kromě miliónové pokuty za porušení mlčenlivosti návrh zákona přináší i další:

  • půl miliónu za ošetření pacienta proti jeho vůli;
  • půl miliónu, když lékař umožní nahlédnout do zdravotní dokumentace osobě neoprávněné či naopak toto nedovolí osobě oprávněné;
  • půl miliónu, když lékař nebude mít všechny přístroje vyžadované ministerskou vyhláškou;
  • dvě stě tisíc za chybné označení zdravotnického zařízení;
  • sto tisíc za nedostupnost informace o ordinačních hodinách;
  • sto tisíc za odmítání sloužit lékařskou službu první pomoci.

Plíšek uvedl, že částky jsou maximální a nemusí být vůbec uděleny. „To záleží na tom, zda se lékař určitého přestupku dopustí opakovaně anebo ne. V případě opakování by pak sankce byly v plné výši,“ soudí náměstek Plíšek. Pokuty by uděloval orgán, který udílí soukromému lékaři nebo zdravotnickému zařízení registraci, což jsou většinou kraje, a to na základě správního řízení.

Je to likvidační, soudí Kubek

„Je to bič na lékaře,“ soudí prezident lékařské komory Milan Kubek. Podle něj v mnoha případech částky mohou být i likvidační. „Chápeme to jako obrovský prostor pro šikanu zdravotnických zařízení a zejména soukromých lékařů. Pokud si pacient bude chtít zchladit žáhu na doktorovi, může nahlásit některé závady a tak se mu třeba i pomstít za to, že se mu nevěnoval tak, jak on si představoval,“ soudí Kubek.

Heger: Nejdříve bude upozornění

To ale odmítá ministr zdravotnictví Leoš Heger: „Pokuty budou udělovány ve správním řízení, a to má své mechanismy. Neukazuje se, že by si úřady chtěly vyřizovat účty s lékaři,“ řekl Právu ministr.

„V zákonech jsme napsali, že správní úřad, který dohlíží na pojišťovny i poskytovatele péče, nejdříve dá upozornění, vyžádá si termín na nápravu, a když náprava problém neodstraní, pak teprve dá pokutu. Pokud někdo bude poskytovat péči, na kterou nemá kvalifikaci, pak je podle mne správné, aby pokutu dostal,“ soudí ministr.

Návrh zákona nyní bude projednávat Senát. Protože už ve Sněmovně opozice, která má většinu v Senátu, byla proti tomuto návrhu, dá se předpokládat, že ho neschválí a vrátí zpět Sněmovně. Ta by o něm musela znovu rozhodnout.