Nečas řekl, že v první řadě je třeba v daných lokalitách zajistit bezpečnost a pořádek, čemuž by mělo napomoci pružné doplňování policejních sil z jiných oblastí. Podle něj je třeba také sledovat, kde vzrůstá drobná kriminalita a podle toho reagovat. „Shodli jsme se i na dalších krocích. V rámci již existujících registrů vytvořit i centrální registr přestupků,“ řekl Nečas.

Premiér vysvětlil, že pokud některý z lidí žijící z podpory soustavně dělá přestupky, pokuty jsou po něm takřka nevymahatelné. Proto by se přestupková recidiva měla stát trestným činem a trestána by měla být například veřejně prospěšnými pracemi.

Jiránek pak prozradil, že hovořili také o dalších sankcích. Starostové například navrhují, aby měl recidivista zakázáno v noci chodit ven. Uvedl, že na některých místech mají obce problémy s bandami, které jezdí „drancovat“ okolní vesnice. Pro tyto případy by měl být jako trest zaveden i zákaz pobytu v jiné obci. Kvůli tomu by měli mít hříšníci i elektronické náramky, které by jejich pohyb monitorovaly.

Ubytovny sponzorované státními dávkami mají být pod kontrolou

„Jsme si vědomi, že je to zásah do osobních práv, ale už dnes jsou osobní práva pošlapávána u mnohem více lidí,“ řekl Jiránek.

Registr má pomoci policii zejména s recidivisty, kteří mění místo pobytu. Například do vyloučených lokalit jsou sociálně problémoví občané sestěhováváni spekulanty s nemovitostmi. také na tyto ubytovny si chce Nečas posvítit. Podle něj státní moci vzniká právo je zkontrolovat, jelikož ubytovny odčerpávají z lidí sociální dávky, které jim dal stát. Zavést by se zde měly hygienické a požární kontroly, sledovat by se mělo kolik lidí, na jaké ploše bydlí.

Také podmínky pro bydlení by se měly zpřísnit. „Kolikrát se ukáže, že prakticky v ruině bydlí 150 lidí, poznamenal Nečas.

Jiránek k tomu doplnil, že problémy nejsou jen s tzv. vyloučenými lokalitami a Romy, ale i s vilami a ubytovnami se zahraničními dělníky. „Musí být možnost, jak zjistit, kolik těch osob tam je a případně rozdat pokuty,“ dodal Jiránek.