Při trvání pracovního poměru méně než jeden rok bude mít zaměstnanec nárok na odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního platu, bude-li pracovní poměr trvat od jednoho do dvou let, bude mít zaměstnanec nárok na dvojnásobek a při delším pracovním poměru to bude již trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

Zkušební doba u vedoucích zaměstnanců se bude moci podle novely prodloužit až na šest měsíců namísto nynějších tří.

Na dohodu až 300 hodin

Rozsah hodin, které bude možno odpracovat u jednoho zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, by měl být zvýšen z dosavadních 150 hodin v kalendářním roce na 300 hodin v kalendářním roce.

Pracovní poměry na dobu určitou bude možné sjednávat namísto dvou let po tři roky. V rámci této doby by mělo být možné pracovní poměr na dobu určitou sjednat opakovaně maximálně třikrát. Pružnější by mělo být i využívání kont pracovní doby (jde o druh nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, při němž zaměstnavatel rozděluje práci podle momentální potřeby).

Novela počítá rovněž s novým výpovědním důvodem spočívajícím v hrubém porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance, resp. pojištěnce, dodržovat v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim. To souvisí se změnami, které přinesla první část zdravotnické reformy.

Zatímco opozice změny kritizovala, ministr Drábek se odvolával na dohodu se sociálními partnery, kteří měli pouze dílčí připomínky, jimž resort coby předkladatel vyhověl.