Tajná služba ve veřejné části výroční zprávy mimo jiné uvedla, že justice je zatížená korupcí, vynášením citlivých informací, pochybnými kontakty do podsvětí nebo liknavostí jejích vrcholných představitelů. [celá zpráva]

„Naprosto obecná tvrzení BIS nemají žádnou vypovídací hodnotu a jen poškozují důvěryhodnost celé justice. Jde o neslýchané očernění jednoho profesního stavu a dokonce samostatného pilíře státní moci uplatněním principu kolektivní viny,“ uvedl v tiskové zprávě Lichovník.

Padla obvinění? ptá se Lichovník

Zdůraznil, že nehodlá informace BIS zpochybňovat a doufá, že tajná služba udělala vše pro to, aby byly konkrétní osoby pohnány k odpovědnosti. Upozornil ale, že BIS je podle zákona v takových případech povinna podat obvinění orgánům činným v trestním řízení.

„V České republice působí téměř 3000 soudců a přes 1000 státních zástupců. Kolika z nich se zjištění BIS dotýká? Jedná se o jednotlivá pochybení nebo jich jsou desítky? Či snad stovky? Dala BIS na základě svých zjištění podnět k zahájení trestního stíhání konkrétních osob? Z výroční zprávy se o tom nedozvíme nic,“ poznamenal Lichovník.

Šéf profesní organizace soudců doplnil, že unie žádné nezákonné jednání soudců či státních zástupců neomlouvá, ale je přesvědčena, že v justici je nepoctivých lidí minimum.